Alert och observant -kurs, Helsingfors

Tidpunkt och kursplats
fr.sö. 5.–7.4. & fr.–sö. 13.–15.9.2019, Helsingfors, Helsingfors och Nylands neuroförening (Arabiagatan 17)

Ansökningstiden avslutas
3.3.2019
————————————

Sviker minnet dej, blir ingenting färdigt? Kursen är avsedd för personer, vars arbetsliv och vardag försvåras på grund av problem med minnet, koncentrationsförmågan och aktivitetsstyrningen.

Under kursen kommer vi att diskutera kognitiva problem och öva löningsmetoder för att du skall bemästra dina symptom och klara av din vardag bättre trots dem.

Kursen är avsedd för personer med MS eller en ovanlig neurologisk sjukdom, vars sjukdom inte ger avsevärd funktionsnersättning.

Kursen ordnas som en öppenvårdskurs, vilket innebär att vi ordnar övernattning för er som kommer långt ifrån och inte kan ordna övernattningen på annat sätt. Kursen är avgiftsfri för deltagarna.

Tilläggsinformation av

Annika Ingves
rehabiliteringsplanerare
0400 231 898
annika.ingves@neuroliitto.fi

Ansökningsblanketten (finska) »

Logo