Kipu koskettaa, Turku

kurssin teemana näkymättömät oireet, nainen katsomassa puiden läpi järvelle

Ajankohta ja kurssipaikka
pe–su 18.–20.3.2022, Turku

Hakuaika päättyy
11.3.2022

Kurssitietoihin saattaa tulla muutoksia. Kurssipaikka tarkentuu myöhemmin.

————————————

Kurssilla keskustellaan kivusta ja sen kanssa elämisestä: saat monipuolista tietoa kivun hallintakeinoista ja kipuselviytymisestä. Kurssilla opitaan omaehtoisia keinoja kivun lievitykseen ja lisätään hyvinvointia hengityksen, rentoutumisen ja kevyen liikkeen avulla.

Kurssi on tarkoitettu MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta sairastaville.

Valintakriteerit kursseille
  • Psykososiaalinen tarve kuntoutukselle. Kurssin sisältö ja tavoitteet huomioiden hakijalla on kattava perustelu kurssille hakeutumiselle..
  • Valintaprosessissa huomioidaan ensisijaisesti ensimmäistä kertaa kursseille hakevat. Ensikertalaisuuden lisäksi odotetaan perusteluja hakemiselle.
  • Tavoitteena on löytää hakemusten perusteella mahdollisimman hyvin toimiva ryhmä. Huomioidaan hakijoiden ikä, sukupuoli, kielisyys, samankaltainen elämäntilanne, toimintakyky ja tavoitteet kurssille. Tarkoitus on rakentaa ryhmä, jossa jokainen voi löytää vertaisensa, joten hakuprosessissa huomioidaan ryhmädynamiikka.
  • Hakija pystyy osallistumaan ryhmämuotoiseen toimintaan.
  • Kurssin sisällöt ja kurssipäivän pituus sekä kurssin toimintaympäristö edellyttävät hakijalta tietyn tasoista toimintakykyä (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky). Mikäli kurssilla on erityisvaatimuksia hakijan fyysisen kunnon suhteen, on se mainittu kurssin tietojen yhteydessä.

Esteitä kurssivalinnalle
  • Ryhmäprosessi on kesken jossakin toisella kuntoutuskurssilla. Samantyyppiselle tai samalla teemalla oleville kursseille ei voida valita peräkkäisinä vuosina.
  • Hakijan perusteluissa tulee ilmi ainoastaan tarve lomailuun.
  • Hakemuksessa tulee esille yksilöllinen terapian tarve esim. sairauden pahenemisvaihe tai perheen sisäinen akuutti kriisivaihe.
  • Kurssin teema ei vastaa hakijan tarpeisiin.

Kurssi on osallistujille maksuton. 

”Kurssin parasta antia oli lääkkeettömät kivunhoidon vaihtoehdot.”

Hae kurssille »

 

Lisätietoja

avokuntoutuspäällikkö Sami Arola
puh. 040 528 4394
sami.arola@neuroliitto.fi