facebook pixel

Luova kirjoittaminen sopeutumisen tukena, Espoo

Kurssin teemana voimavarat, henkilö kirjoittaa mustekynällä kierrevihkoon.

Ajankohta ja kurssipaikka
1. jakso to–su 30.3.–2.4. + 2. jakso pe–su 5.–7.5.2023, Espoo, Backby Kartano ja hotelli

Hakuaika päättynyt.

————————————

Kurssilla avautuu mahdollisuus tutkistella elämän isoja kysymyksiä annettujen tekstien sekä pienten kirjoitustehtävien kautta. Osallistuminen ei edellytä aiempaa kirjoittamiskokemusta, avoin kokeilunhaluinen mieli riittää. Kurssi muodostuu kahdesta jaksosta.

Teema liittyy elämän kokonaisvaltaisuuteen, siihen, kuinka surut ja ilot, varjo ja valo, innostus ja väsymys kulkevat ihmiselämässä rinnakkain. Kurssi auttaa löytämään voimavaroja, tekemään näkyväksi sairauden tuomat haasteet ja rakentamaan uudenlaista arkea.

Kurssi on tarkoitettu MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta sairastaville, joiden sairaus ei ole vaikea-asteinen. Kurssille osallistuminen edellyttää, että pystyt liikkumaan ja toimimaan päivittäisissä toiminnoissa itsenäisesti.

Valintakriteerit kursseille
  • Psykososiaalinen tarve kuntoutukselle. Kurssin sisältö ja tavoitteet huomioiden hakijalla on kattava perustelu kurssille hakeutumiselle..
  • Valintaprosessissa huomioidaan ensisijaisesti ensimmäistä kertaa kursseille hakevat. Ensikertalaisuuden lisäksi odotetaan perusteluja hakemiselle.
  • Tavoitteena on löytää hakemusten perusteella mahdollisimman hyvin toimiva ryhmä. Huomioidaan hakijoiden ikä, sukupuoli, kielisyys, samankaltainen elämäntilanne, toimintakyky ja tavoitteet kurssille. Tarkoitus on rakentaa ryhmä, jossa jokainen voi löytää vertaisensa, joten hakuprosessissa huomioidaan ryhmädynamiikka.
  • Hakija pystyy osallistumaan ryhmämuotoiseen toimintaan.
  • Kurssin sisällöt ja kurssipäivän pituus sekä kurssin toimintaympäristö edellyttävät hakijalta tietyn tasoista toimintakykyä (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky). Mikäli kurssilla on erityisvaatimuksia hakijan fyysisen kunnon suhteen, on se mainittu kurssin tietojen yhteydessä.

Esteitä kurssivalinnalle
  • Ryhmäprosessi on kesken jossakin toisella kuntoutuskurssilla. Samantyyppiselle tai samalla teemalla oleville kursseille ei voida valita peräkkäisinä vuosina.
  • Hakijan perusteluissa tulee ilmi ainoastaan tarve lomailuun.
  • Hakemuksessa tulee esille yksilöllinen terapian tarve esim. sairauden pahenemisvaihe tai perheen sisäinen akuutti kriisivaihe.
  • Kurssin teema ei vastaa hakijan tarpeisiin.

Kurssilla majoitutaan. Kurssin hinta on 12 €/vrk/aikuinen.

Hae kurssille »

 

Lisätietoja

kuntoutussuunnittelija
Sanna Rantanen
puh. 040 565 6204
sanna.rantanen@neuroliitto.fi