facebook pixel

Miehestä mittaa, luontopainotteinen, Salo

kurssin teemana voimavarat, kaksi miestä veneessä keskellä tyyntä jokea

Ajankohta ja kurssipaikka
ma–pe 3.–7.10.2022 Salo, Lehmirannan lomakeskus

Hakuaika päättynyt.

————————————

Mikä tekee miehestä miehen? Miten ylläpitää miehisyyttä sairaudesta huolimatta? Kurssilla keskustellaan asiasta muiden samassa elämäntilanteessa olevien sekä asiantuntijoiden kanssa. Kurssilla keskustellaan miesten kesken siitä, kuinka sairaus näkyy arjessa ja kuinka voit vaikuttaa arkesi sujuvuuteen. Kurssin teemoina ovat miehisyys, tunteet, kehon ja mielen hyvinvointi sekä seksuaalisuus. Samalla saat vinkkejä muilta samassa elämäntilanteessa olevilta.

Kurssi on tarkoitettu MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta sairastaville miehille, joiden sairaus ei ole vaikea-asteinen.

Valintakriteerit kursseille
  • Psykososiaalinen tarve kuntoutukselle. Kurssin sisältö ja tavoitteet huomioiden hakijalla on kattava perustelu kurssille hakeutumiselle..
  • Valintaprosessissa huomioidaan ensisijaisesti ensimmäistä kertaa kursseille hakevat. Ensikertalaisuuden lisäksi odotetaan perusteluja hakemiselle.
  • Tavoitteena on löytää hakemusten perusteella mahdollisimman hyvin toimiva ryhmä. Huomioidaan hakijoiden ikä, sukupuoli, kielisyys, samankaltainen elämäntilanne, toimintakyky ja tavoitteet kurssille. Tarkoitus on rakentaa ryhmä, jossa jokainen voi löytää vertaisensa, joten hakuprosessissa huomioidaan ryhmädynamiikka.
  • Hakija pystyy osallistumaan ryhmämuotoiseen toimintaan.
  • Kurssin sisällöt ja kurssipäivän pituus sekä kurssin toimintaympäristö edellyttävät hakijalta tietyn tasoista toimintakykyä (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky). Mikäli kurssilla on erityisvaatimuksia hakijan fyysisen kunnon suhteen, on se mainittu kurssin tietojen yhteydessä.

Esteitä kurssivalinnalle
  • Ryhmäprosessi on kesken jossakin toisella kuntoutuskurssilla. Samantyyppiselle tai samalla teemalla oleville kursseille ei voida valita peräkkäisinä vuosina.
  • Hakijan perusteluissa tulee ilmi ainoastaan tarve lomailuun.
  • Hakemuksessa tulee esille yksilöllinen terapian tarve esim. sairauden pahenemisvaihe tai perheen sisäinen akuutti kriisivaihe.
  • Kurssin teema ei vastaa hakijan tarpeisiin.

Kurssilla majoitutaan. Kurssin hinta on 12 €/vrk/aikuinen.

Hae kurssille »

Lisätietoja

avokuntoutuspäällikkö
Sami Arola
p. 040 528 4394
sami.arola@neuroliitto.fi