facebook pixel

Pitkää ikää – hyviä vuosia, yli 65-vuotiaille, Masku

Kurssin teemana voimavarat, ryhmä senioreja istuvat puoliympyrässä ja lyövät hymyillen ylävitoset

Ajankohta ja kurssipaikka
ma–pe 10.–14.7.2023 Maskun neurologinen kuntoutuskeskus, Masku

Hakuaika päättyy pe 9.6.2023.

————————————

Sairastumisen ja ikääntymisen myötä voi joutua etsimään uudelleen oman elämänsä merkitystä ja mielekkyyttä. Kurssilla pohditaan elämän ja arjen tuomia iloja ja haasteita. Lisäksi kurssilla pyritään löytämään keinoja oman toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja liikunnan ilon löytämiseksi. Jos liikut ja selviydyt omatoimisesti ilman apua, apuvälineen kanssa tai läheisesi pienellä avustuksella, kurssi on juuri sinulle!

Kurssi järjestetään Neuroliiton omassa kuntoutuskeskuksessa Maskussa ja se on tarkoitettu yli 65-vuotiaille MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta sairastavalle. Kurssille voi osallistua joko yksin tai läheisen kanssa.

Valintakriteerit kursseille
  • Psykososiaalinen tarve kuntoutukselle. Kurssin sisältö ja tavoitteet huomioiden hakijalla on kattava perustelu kurssille hakeutumiselle..
  • Valintaprosessissa huomioidaan ensisijaisesti ensimmäistä kertaa kursseille hakevat. Ensikertalaisuuden lisäksi odotetaan perusteluja hakemiselle.
  • Tavoitteena on löytää hakemusten perusteella mahdollisimman hyvin toimiva ryhmä. Huomioidaan hakijoiden ikä, sukupuoli, kielisyys, samankaltainen elämäntilanne, toimintakyky ja tavoitteet kurssille. Tarkoitus on rakentaa ryhmä, jossa jokainen voi löytää vertaisensa, joten hakuprosessissa huomioidaan ryhmädynamiikka.
  • Hakija pystyy osallistumaan ryhmämuotoiseen toimintaan.
  • Kurssin sisällöt ja kurssipäivän pituus sekä kurssin toimintaympäristö edellyttävät hakijalta tietyn tasoista toimintakykyä (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky). Mikäli kurssilla on erityisvaatimuksia hakijan fyysisen kunnon suhteen, on se mainittu kurssin tietojen yhteydessä.

Esteitä kurssivalinnalle
  • Ryhmäprosessi on kesken jossakin toisella kuntoutuskurssilla. Samantyyppiselle tai samalla teemalla oleville kursseille ei voida valita peräkkäisinä vuosina.
  • Hakijan perusteluissa tulee ilmi ainoastaan tarve lomailuun.
  • Hakemuksessa tulee esille yksilöllinen terapian tarve esim. sairauden pahenemisvaihe tai perheen sisäinen akuutti kriisivaihe.
  • Kurssin teema ei vastaa hakijan tarpeisiin.

Kurssilla majoitutaan. Kurssin hinta on 12 €/vrk/hlö.

Hae kurssille »

Lisätietoja

avokuntoutuspäällikkö Sami Arola
puh. 040 528 4394
sami.arola@neuroliitto.fi