Taiteesta virtaa, Espoo

kurssin teemana voimavarat, kaksi miestä veneessä keskellä tyyntä jokea

Ajankohta ja kurssipaikka
to 17.2., 3.3., 17.3., 29.3., 28.4., 5.5.2022, Espoo

Hakuaika päättyy
14.1.2022

Kurssitietoihin saattaa tulla muutoksia. Paikkakunta ja kurssipaikka tarkentuvat myöhemmin.

————————————

Elämäsi tärkein matkakumppani olet sinä itse. Työskentely erilaisia taiteellisia ilmaisumuotoja hyödyntäen voi auttaa sinua tutustumaan itseesi uudella tavalla. Itsetuntemuksen lisääntyminen voi olla lisätä myös omaa hyvinvointiamme. Taiteen keinoin kurssilla voidaan käsitellä esimerkiksi sairastumiseen liittyviä tunteita ja ajatuksia sekä tunnistaa meissä jo olevia voimavaroja. Työskentely kurssilla herättelee mielikuvitusta, on elämyksellistä ja vahvistaa tässä hetkessä olemisen kokemusta. Saat kurssilla erilaisten ilmaisumuotojen kautta uutta näkökulmaa arkeen.

Kurssi tarjoaa myös mahdollisuuden vertaistuelliseen keskusteluun. Kantava teema kurssilla on virtaus ja eteenpäin kulkeminen. Niitä käsitellään kehon, liikkeen, kuvan, värien sekä mielikuvien avulla.

Kurssi on tarkoitettu MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta sairastaville, joiden sairaus ei ole vaikea-asteinen.

Valintakriteerit kursseille
  • Psykososiaalinen tarve kuntoutukselle. Kurssin sisältö ja tavoitteet huomioiden hakijalla on kattava perustelu kurssille hakeutumiselle..
  • Valintaprosessissa huomioidaan ensisijaisesti ensimmäistä kertaa kursseille hakevat. Ensikertalaisuuden lisäksi odotetaan perusteluja hakemiselle.
  • Tavoitteena on löytää hakemusten perusteella mahdollisimman hyvin toimiva ryhmä. Huomioidaan hakijoiden ikä, sukupuoli, kielisyys, samankaltainen elämäntilanne, toimintakyky ja tavoitteet kurssille. Tarkoitus on rakentaa ryhmä, jossa jokainen voi löytää vertaisensa, joten hakuprosessissa huomioidaan ryhmädynamiikka.
  • Hakija pystyy osallistumaan ryhmämuotoiseen toimintaan.
  • Kurssin sisällöt ja kurssipäivän pituus sekä kurssin toimintaympäristö edellyttävät hakijalta tietyn tasoista toimintakykyä (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky). Mikäli kurssilla on erityisvaatimuksia hakijan fyysisen kunnon suhteen, on se mainittu kurssin tietojen yhteydessä.

Esteitä kurssivalinnalle
  • Ryhmäprosessi on kesken jossakin toisella kuntoutuskurssilla. Samantyyppiselle tai samalla teemalla oleville kursseille ei voida valita peräkkäisinä vuosina.
  • Hakijan perusteluissa tulee ilmi ainoastaan tarve lomailuun.
  • Hakemuksessa tulee esille yksilöllinen terapian tarve esim. sairauden pahenemisvaihe tai perheen sisäinen akuutti kriisivaihe.
  • Kurssin teema ei vastaa hakijan tarpeisiin.

Kurssi on osallistujille maksuton. 

 

Hae kurssille »

 

Lisätietoja

kuntoutussuunnittelija
Annika Ingves
puh. 0400 231 898
annika.ingves@neuroliitto.fi