facebook pixel

Tanssista voimaa, Turku

Ajankohta: ke–su 13.–17.3.2024 + verkkotapaaminen, josta sovitaan kurssilla
Kurssipaikka: Ruissalon Kylpylä
Hae viimeistään pe 2.2.2024.

Kurssilla etsitään voimavaroja luovan tekemisen kautta.

Elämäsi tärkein matkakumppani olet sinä itse. Työskentely erilaisia taiteellisia ilmaisumuotoja hyödyntäen voi auttaa sinua tutustumaan itseesi uudella tavalla. Itsetuntemuksen lisääntyminen voi lisätä myös omaa hyvinvointiamme.  Kurssilla käsitellään liikkeen ja tanssin keinoin esimerkiksi sairastumiseen liittyviä tunteita ja ajatuksia sekä tunnistetaan meissä jo olevia voimavaroja. Tanssi antaa mahdollisuuden ilmaisuun ja sellaisten asioiden, tunteiden ja kokemusten käsittelyyn, joille ei ole sanoja. Tanssi ja työskentely kurssilla herättelee mielikuvitusta, on elämyksellistä ja vahvistaa hetkessä olemisen kokemusta. Kurssi tarjoaa myös mahdollisuuden ohjattuun vertaistuelliseen keskusteluun.

Kurssille osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta tanssista. Rakennamme kurssin sisällön yhdessä ja ohjaajat kuljettavat sinut liikkeen ja tanssin saloihin! Kurssille osallistuminen edellyttää omatoimista liikkumista niin, että osallistuja pystyy liikkumaan lattiatasoon ja nousemaan ylös ilman avustusta.

“Kurssilla sain huomata, että meillä saman sairauden kanssa elävillä on samoja kysymyksiä. Kun tekeminen ei ollut vain sanallista, pystyin työstämään omaa tilannettani kehollisuuden kautta. Olen työstänyt elämääni monilla luovilla keinoilla, mutta tanssiminen on ollut tähänastisista tavoista vaikuttavin.”

Hae kurssille »

Kurssilla majoitutaan. Kurssin hinta on 20 €/vrk/aikuinen.

Kurssi on tarkoitettu MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta sairastaville, joiden sairaus ei ole vaikea-asteinen.

Valintakriteerit kursseille
  • Psykososiaalinen tarve kuntoutukselle. Kurssin sisältö ja tavoitteet huomioiden hakijalla on kattava perustelu kurssille hakeutumiselle.
  • Valintaprosessissa huomioidaan ensisijaisesti ensimmäistä kertaa kursseille hakevat. Ensikertalaisuuden lisäksi odotetaan perusteluja hakemiselle.
  • Tavoitteena on löytää hakemusten perusteella mahdollisimman hyvin toimiva ryhmä. Huomioidaan hakijoiden ikä, sukupuoli, kielisyys, samankaltainen elämäntilanne, toimintakyky ja tavoitteet kurssille. Tarkoitus on rakentaa ryhmä, jossa jokainen voi löytää vertaisensa, joten hakuprosessissa huomioidaan ryhmädynamiikka.
  • Hakija pystyy osallistumaan ryhmämuotoiseen toimintaan.
  • Kurssin sisällöt ja kurssipäivän pituus sekä kurssin toimintaympäristö edellyttävät hakijalta tietyn tasoista toimintakykyä (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky). Mikäli kurssilla on erityisvaatimuksia hakijan fyysisen kunnon suhteen, on se mainittu kurssin tietojen yhteydessä.

Esteitä kurssivalinnalle
  • Ryhmäprosessi on kesken jossakin toisella kuntoutuskurssilla. Samantyyppiselle tai samalla teemalla oleville kursseille ei voida valita peräkkäisinä vuosina.
  • Hakijan perusteluissa tulee ilmi ainoastaan tarve lomailuun.
  • Hakemuksessa tulee esille yksilöllinen terapian tarve esim. sairauden pahenemisvaihe tai perheen sisäinen akuutti kriisivaihe.
  • Kurssin teema ei vastaa hakijan tarpeisiin.

Lisätietoja

Pirkko Hämäläinen, kuntoutussuunnittelija, puh. 040 823 5685, pirkko.hamalainen@neuroliitto.fi