Utmattning och en fungerande vardag, Åbo

Tidpunkt och plats för kursen
fre–sön 21.–23.5. och fre–sön 1.–3.10.2021 + 1 x på webben vecka 34 (anhöriga deltar i webbträffen), Åbo, Neuropiste

Ansökningstiden går ut
fre 23.4.2021

————————————

Är du fundersam kring hur du ska orka med vardagen? Det är möjligt att lära sig att leva med utmattning och att hitta egna sätt att hantera den. Kursen tar upp olika lösningar vid situationer där sjukdomen och tröttheten den orsakar gör det svårt att orka i vardagen. Det är viktigt att lära sig lyssna på sig själv och på sin kropp, dra sina egna gränser för vad man orkar med och hitta sina egna resurser och styrkor för att klara arbetet och vardagen i övrigt.

Kursen är avsedd för alla med MS eller sällsynta neurologiska sjukdomar, förutom personer med svår sjukdom.

Urvalskriterier för kurserna
  • Psykosocialt behov av rehabilitering. Den sökande har en tillräcklig motivering för deltagande i kursen med hänsyn till kursens innehåll och mål.
  • Förstagångssökande ges företräde i urvalsprocessen, men även personer som söker för första gången förväntas motivera sitt deltagande.
  • Målet är att sammanställa en grupp som fungerar väl ihop utifrån inkomna ansökningar. Vid valet beaktas de sökandes ålder, kön, språk, livssituation, funktionsförmåga och målsättningar för kursen. Tanken är att skapa en grupp där alla får referensstöd av andra som befinner sig i en liknande situation och därför beaktas även gruppdynamiken i urvalsprocessen.
  • Den sökande ska kunna delta i gruppaktiviteter.
  • Kursinnehållet, längden på kursdagen och kursmiljön ställer vissa krav på deltagarens fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga. Om det finns särskilda krav på deltagarna i fråga om fysisk kondition anges detta i samband med kursinformationen.

Hinder för kursdeltagande
  • Pågående grupprocess i någon annan rehabiliteringskurs. En sökande kan inte väljas till liknande kurser eller kurser med samma tema två år efter varandra.
  • Den sökandes motivering framstår enbart som ett behov av semester.
  • Ansökan tyder på at den sökande har behov av individuell terapi, t.ex. en försämringsfas i sjukdomen eller akut familjekris.
  • Kursens tema motsvarar inte den sökandes behov.

Kursen är gratis för deltagarna. Vi arrangerar inkvartering vid behov.

”Kursen inspirerade mig till att fundera över mina egna tillvägagångssätt i vardagen och vilka beteendemodeller och känslor som låg bakom dem. Jag lärde mig mycket om återhämtning och om att identifiera resurser och saker som ger mig glädje i vardagen, som jag förhoppningsvis kommer att kunna göra till en större del av mitt liv.”

Ansök till kurs (på finska) »

Be rehabiliteringsplaneraren om en ansökningsblankett på svenska. Kontaktuppgifter finns nedan.

Mera information

rehabiliteringsplanerare
Annika Ingves
0400 231 898
annika.ingves@neuroliitto.fi