facebook pixel

Kiitos kurssilaiset – tästä on hyvä jatkaa!

15.3.2023
Kategoriat: Yleinen

Kysyimme viime vuoden aikana sopeutumista tukeville kursseille osallistuneilta, mitä mieltä he olivat kurssijaksostaan. Vastaajia oli yhteensä 204. Kysymyksiin vastattiin asteikolla erittäin hyvä = 5 – huono = 1.

Palautteiden perusteella olemme onnistuneet erinomaisesti sopeutumista tukevien kurssien sisällön suunnittelussa ja kurssien järjestämisessä: kokonaisarvosanaksi yöpymiskursseille annettiin 4,7 ja avomuotoisille kursseille 4,5. Moni koki, että kurssin sisällöstä on ollut hyötyä arjessa / työssä (4,1). Kurssi antoi suurimmalle osalle osallistujista uusia ajatuksia, näkökulmia ja oivalluksia (4,4).

Lisäksi pyysimme omin sanoin vastaamaan, mitkä asiat olivat kurssin hyödyllisintä antia. Vastauksissa toistui ylivoimaisesti eniten vertaistuki ja sen merkitys. Lähes yhtä hyödyllisenä pidettiin kurssilla käytyjä keskusteluja – niin ohjatut ryhmäkeskustelut kuin vertaisten kesken käydyt vapaamuotoiset keskustelut nousivat palautteissa esiin. Ohjaajien merkitystä painotettiin useissa vastauksissa; heidän ammattitaitoaan arvostettiin ja persoonalla koettiin olevan merkitystä sekä tunnelman että ryhmäytymisen kannalta.