facebook pixel

Julkaisuja 2015

Neuroliiton Maskun neurologinen kuntoutuskeskus on ollut vuonna 2015 mukana alla lueteltujen julkaisujen toteuttamisessa.

Kansainväliset julkaisut

Leone C, Severijns D, Doležalová V, Baert I, Dalgas U, Romberg A, Bethoux F, Gebara B, Santoyo Medina C, Maamagi H, Rasova K, Maertens de Noordhout B, Knuts K, Skjerbæk A, Jensen E, Wagner JM, Feys P. Prevalence of walking-related motor fatigue in persons with multiple sclerosis: decline in walking distance induced by the 6-Minute Walk Test. Neurorehabilitation and Neural Repair 2015; Jul 27. pii: 1545968315597070. [Epub ahead of print]

Řasová K, Freeman J, Martinkova P, Cattaneo D, Jonsdottir J, Henze T, Baert I, Van Asch P., Santoyo C, Smedal T, Beiske AG, Małgorzata S, Kovalewski M, Nedeljkovic U, Daphne B, Alves-Guerreiro J, Nilsagård Y, Dimitrova EN, Habek M, Armutlu K, Donzé C, Ross E, Ilie AM, Martic A, Romberg A, Feys P. Physical therapy provision in multiple sclerosis across Europe: a regional lottery? European Journal of Physical Rehabilitation Medicine 2015;51:850-852.

Rannisto M, Rosti-Otajärvi E, Mäntynen A, Koivisto K, Huhtala H, Hämäläinen P. The use of goal attainment scaling in neuropsychological rehabilitation in multiple sclerosis. Disability and Rehabilitation 2015; 37(21):1984-91.

Ruutiainen J, Viita AM, Hahl J, Sundell J,  Nissinen H. Burden of illness in multiple sclerosis (DEFENSE) study: The costs and quality of life of Finnish patients with multiple sclerosis. J Med Econ. 2016 Jan;19(1):21-33. doi: 10.3111/13696998.2015.1086362. Epub 2015 Sep 11.

Kotimaiset julkaisut

Huilla T: Laitoskuntoutus katkaisee mukavasti arjen. CP-lehti 2015:2, 27.

Hämäläinen P, Karhula M, Salminen A-L . Kirjoittajana teoksessa: Sukula S, Vainiemi K, Laukkala T, (toim.) GAS – Menetelmästä sovellukseen.  Etenevät sairaudet, s. 71-81.  Kela, 2015. ISBN 978-951-669-995-3 (nid), 978-951-669-996-0 (pdf).

Hämäläinen P & Rosti-Otajärvi E. MS-tauti. Kirjassa: Jehkonen M, Saunamäki T, Paavola L, Vilkki Juhani (toim.) Kliininen neuropsykologia. s. Duodecim, 2015.

Hämäläinen P. Turha rajoite kuntoutukseen pääsyltä poistuu. Pääkirjoitus, Avain 7 / 2015.

Romberg A. Fysioterapia MS-taudissa. BestPractice Psykiatria / Neurologia Suomessa 2015; Nro 9 (helmikuu 2015):18-20.

Ruutiainen J, Hämäläinen P: MS-tauti. Kirjassa Muistisairaudet (Erkinjuntti T, Remes A, Rinne J, Soininen H, toim.), luvussa Tiedonkäsittelyyn liittyvät  oireet neurologisissa sairauksissa. 2. uudistettu p. Kustannus oy Duodecim; Helsinki, 290-293, 2015. ISBN 978-951-656-486-2

Ruutiainen J: Etenevät neurologiset sairaudet. Kirjassa Fysiatria (Arokoski J, Mikkelsson M, Pohjolainen T, Viikari-Juntura E, toim.) 5. uudistettu p. Kustannus oy Duodecim; Helsinki, 301–310, 2015. ISBN 978-951-656-492-3.

Ruutiainen J julkaisussa: MS-tauti (online. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki:  Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2000 (päivitetty 16.12.2015)  Saatavilla Internetissä: www.kaypahoito.fi

Tienari P, Ruutiainen J: MS-tauti ja muut demyelinaatiosairaudet. Kirjassa Neurologia, 6.uudistettu painos (Lindsberg P, Kälviäinen R, Hietaharju A ja Remes A. toim.). Kustannus oy Duodecim, Sähköinen oppikirja 2015.

Opinnäytetyöt

Kilkki M: Opinnäytetyö: Liikuntatoiminnan kehittäminen ”neuroliikkujille” : liikuntaseurojen kokema yhteistyön ja koulutuksen tarve lajinsa soveltamisessa. Turun ammattikorkeakoulu, kuntoutuksen koulutusohjelma, ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 2015.

Kansainvälisiä esitelmiä ja postereita

Hämäläinen P. Neuropsychological Profile in MS. 3rd Nordic MS-symposium, 30.-31.1.2015, Kööpenhamina, Tanska.

Karhula M, Salminen A-L, Hämäläinen P, Ruutiainen J, Era P, Tolvanen A. The Impact on Participation and Autonomy Questionnaire:  Validation of Finnish version (IPAFin) and perceptions of participation of patients with multiple sclerosis (MS). EFRR Congress, 2015.

Nousiainen E, Huolman S, Hämäläinen P, Ruutiainen J, Tenovuo O. Fatigue and work outcomes after traumatic brain injury: A comparision between disability pension and full-time work. 13th Congress of European Forum for Research in Rehabilitation. May 6-9, 2015, Helsinki, Finland.

Nousiainen E, Huolman S, Hämäläinen P, Tenovuo O. Assessment of fatigue after traumatic brain injury: Fatigue Scale for motor and cognitive functions (FSMC). 13th Congress of European Forum for Research in Rehabilitation. May 6-9, 2015, Helsinki, Finland.

Nousiainen E, Huolman S, Hämäläinen P, Ruutiainen J, Tenovuo O. Evaluation of fatigue in TBI using the FSS and the FSMC. ENS Congress, 2015.

Rannisto M, Rosti-Otajärvi E, Hämäläinen P. The goal attainment scaling in neuropsychological rehabilitation in multiple sclerosis. ENS Congress, 2015.

Romberg A. Physical exercise in persons with MS. 25th Anniversary Conference of Estonian MS Society, 20.3.2015, Tallinna, Viro.

Salminen AL, Hämäläinen P, Karhula M, Ruutiainen J. Feasibility and effects of the group-based rehabilitation program for persons with multiple sclerosis. AFFR/NZRA (Australian Faculty of Rehabilitation Medicine and New Zealand Rehabilitation Association) combined rehabilitation meeting 2015. October 13-17, Wellington, New Zealand.

Viita A-M, Hämäläinen P, Ruutiainen J, Hahl J, Nissinen H, Hakkarainen T. Association between self-administered Expanded Disease Severity Scale (EDSS) and Multiple Sclerosis Impact Scale (MSIS-29): results from the BurDEn oF IllnEss in PatieNtS with MultiplE Sclerosis in Finland (DEFENSE) study. International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) 18th Annual European Congress. 7-11 November 2015, Milan, Italy

Value Health. 2015 Nov;18(7):A761-2. doi: 10.1016/j.jval.2015.09.2490. Epub 2015 Oct 20.

Kotimaisia esitelmiä ja postereita

Huuskonen A. Hyvä kuntoutushakemus ja Maskun neurologisen kuntoutuskeskuksen kuntoutuspalvelut.  Kirkkonummen neurokerho,  26.2.2015, Kirkkonummi.

Hämäläinen P. Hyvän kuntoutusuunnitelman ABC. Suomen MS-hoitajat ry:n 15-vuotisjuhlaseminaarisarja, osa 3.  ”Moniammatillinen kuntoutus MS-potilaan elämänhallinnan tukena” 19.1.2015, Masku.

Hämäläinen P. MS-tauti – ajatus ja mieli koetuksella. NEURO2015. Professio, 20.5.2015, Helsinki.

Hämäläinen P. Miten huomioida neuropsykologiset ongelmat ohjauksessa / kuntoutuksessa. Näkymätön haitta –koulutuspäivä, 2015, Turku.

Hämäläinen P. Neuropsykologinen kuntoutus MS-taudissa. HUS –neurologian luentosarja, 29.92015, Helsinki.

Hämäläinen P. Ajatus ja mieli koetuksella – kognitiiviset oireet MS-taudissa. Toimittajakoulu, 28.10.2015, Helsinki.

Hämäläinen P. Neurologinen laitoskuntoutus – milloin ja miksi? TYKS – neurologian luentosarja, 10.11.2015, Turku.

Okker E. Muisti pätkii – sanat hakusessa – Neuropsykologiset ongelmat MS-tautia sairastavilla. Suomen MS-hoitajat ry:n 15-vuotisjuhlaseminaarisarja, osa 3. ”Moniammatillinen kuntoutus MS-potilaan elämänhallinnan tukena” 19.1.2015, Masku.

Okker E. MS-taudin neuropsykologiaa –kognitio. Näkymätön haitta –koulutuspäivä, 2015, Turku.

Romberg A.  Fysioterapian mahdollisuudet MS-tautia sairastavilla – päivitä tietosi ja taitosi. Lounais-Suomen Fysioterapeuttien järjestämä alueellinen koulutustilaisuus. Turku, 7.2.2015.

Romberg A.  Fysioterapian mahdollisuudet MS-tautia sairastavilla – päivitä tietosi ja taitosi. Lounais-Suomen Fysioterapeuttien järjestämä alueellinen koulutustilaisuus. Turku, 25.4.2015.

Romberg A.  Fysioterapian mahdollisuudet MS-tautia sairastavilla. Koulutuspäivä Akselin fysioterapeuteille. Peruskuntayhtymä Akseli,  6.5.2015, Mynämäki.

Romberg A.  Fysioterapian mahdollisuudet MS-tautia sairastavilla – päivitä tietosi ja taitosi. Lounais-Suomen Fysioterapeuttien järjestämä alueellinen koulutustilaisuus. Maskun neurologinen kuntoutuskeskus, Masku, 26.9.2015.

Romberg A.  Liikunta MS-potilaan toimintakyvyn ylläpitäjänä.  Tilaisuus: Syysopintopäivä 2015, Suomen MS-hoitajat ry, 20.11.2015, Helsinki.

Ruutiainen J. MS-kuntoutuksen perusta – kuntoutus tukemassa toimintakykyä ja elämänlaatua. Suomen MS-hoitajat ry:n 15-vuotisjuhlaseminaari. Masku 19.1.2015. Järjestäjä Suomen MS-hoitajat ry ja Maskun neurologinen kuntoutuskeskus

Ruutiainen J. Etenevän neurologisen sairauden arki. Luento Helsingin suurpiirin sosiaalityöntekijöille. Helsinki 9.2.2015. Järjestäjä Palvelutalo Merenpisara, Neuroliitto.

Ruutiainen J. MS-tauti ja hoidon saatavuus. Maailman MS-päivän julkinen luento. Helsinki 27.5.2015. Järjestäjä Neuroliitto ry.

Ruutiainen J. Virtsarakon neurogeeniset häiriöt. Turku 29.9.2015. Järjestäjä Neurologian toimintayksikkö, TYKS, Varsinais-Suomen shp.

Ruutiainen J. MS-taudin 40-vuotinen historia. Keski-Suomen keskussairaalan neurologian klinikan 40-vuotisjuhla symposiumi 27.11.2015. Järjestäjä Keski-Suomen keskussairaala.

Ruutiainen J. MS-taudin hinta yksilön ja yhteiskunnan kannalta. Suomen MS-säätiön 20v Juhlaseminaari. Helsinki 1.12.2015. Järjestäjä Suomen MS-säätiö.

Saaranto E-M. Seksuaalisuus voimavarana – mitä MS tuo tullessaan, viekö jotain mennessään?  Suomen MS-hoitajat ry:n 15-vuotisjuhlaseminaarisarja, osa 3.  ”Moniammatillinen kuntoutus MS-potilaan elämänhallinnan tukena” 19.1.2015, Masku.

Saaranto E-M. Naisten toistokatetroinnin ohjaamisen mahdollisuudet ja haasteet. Tilaisuudessa: Naistenpäivä. Tilaisuus osana Suomen urologiyhdistyksen talvipäiviä 4.-6.2.2015. Järjestäjä: Coloplast, 4.2.2015, Kuopio.

Saaranto E-M. Neurologisen potilaan virtsarakon- ja suolentoimintahäiriöt ja niiden hoito. Koulutus KYS neurologisen yksikön sekä kuntoutuskeskus Neuronin hoitajille. Järjestäjä: Coloplast, 21.11.2015, Kuopio