facebook pixel

Julkaisuja 2020

Neuroliiton Maskun neurologinen kuntoutuskeskus on ollut vuonna 2020 mukana alla lueteltujen julkaisujen toteuttamisessa.

Kansainväliset julkaisut

Castrén E, Heinonen T, Mäkinen K, Hämäläinen P, Kuusisto H. The rate of neuropsychological assessments in multiple sclerosis has increased-A retrospecitve study in a Finnish Central Hospital. Acta Neurol Scand. 2020 Feb; 141(2):155-161. doi: 10.1111/ane.13175. Epub 2019 Oct 30. PMID: 31585023

Andrea Tacchino, Renee Veldkamp, Karin Coninx, Jens Brulmans, Steven Palmaers, Päivi Hämäläinen, Mieke D’hooge, Ellen Vanzeir, Alon Kalron, Giampaolo Brichetto, Peter Feys, Ilse Baert.  Design, Development, and Testing of an App for Dual-Task Assessment and Training Regarding Cognitive-Motor Interference (CMI-APP) in People With Multiple Sclerosis: Multicenter Pilot Study. JMIR Mhealth Uhealth. 2020 Apr 16;8(4):e15344. doi: 10.2196/15344. PMID: 32343258.

Langeskov-Christensen M, Hvid LG, Jensen HB, Nielsen HH, Petersen T, Stenager E, Hämäläinen P, Dalgas U. Efficacy of high-intensity aerobic exercise on cognitive performance in people with multiple sclerosis: A randomized controlled trial. Mult Scler. 2020 Nov 24:1352458520973619. doi: 10.1177/1352458520973619. Online ahead of print. PMID: 33232191

Aleksi J. Sihvonen, Vera Leo, Pablo Ripolles, Terhi Lehtovaara, Aki Ylönen, Pekka Rajanaro, Sari Laitinen, Anita Forsblom, Jani Saunavaara, Taina Autti, Matti Laine, Antoni Rodrıguez-Fornells, Mari Tervaniemi, Seppo Soinila, Teppo Särkämö: Vocal music enhances memory and language recovery after stroke: pooled results from two RCTs. Annals of Clinical and Translational Neurology: Sept. 2020.  doi: 10.1002/acn3.51217

Řasová K, Freeman J, Cattaneo D, Jonsdottir J, Baert I, Smedal T, Romberg A, Feys P, Alves-Guerreiro J, Habek M, Henze T, Santoyo-Medina C, Beiske A, Van Asch P, Bakalidou D, Salcı Y, Dimitrova E, Pavlíková M, Štětkářová I, Vorlíčková J, and Martinková P. Content and Delivery of Physical Therapy in Multiple Sclerosis across Europe: A Survey. Int J Environ Res Public Health. 2020 Feb; 17(3): 886. doi: 10.3390/ijerph17030886

Řasová K, Martinková P, Soler B, Freeman J, Cattaneo D, Jonsdottir J, Smedal T, Romberg A, Henze T, Santoyo-Medina C, Feys P. Real-World Goal Setting and Use of Outcome Measures According to the International Classification of Functioning, Disability and Health: A European Survey of Physical Therapy Practice in Multiple Sclerosis. Int J Environ Res Public Health. 2020 Jul 2;17(13):4774. doi: 10.3390/ijerph17134774.

Dalgas U, Hvid LG, Kwakkel G, Motl RW, de Groot V, Feys P, Op’t Eijnde B, Coote S, Beckerman H, Pfeifer K, Streber R, Peters S, Riemann-Lorenz K, Rosenkranz SC, Centonze D, Van Asch P, Bansi J, Sandroff BM, Pilutti LA, Ploughman M, Freeman J, Paul L, Dawes H, Romberg A, Kalron A, Stellmann JP, Friese MA, Heesen C. Mult Scler. Moving exercise research in multiple sclerosis forward (the MoXFo initiative): Developing consensus statements for research. Mult Scler. 2020 Oct;26(11):1303-1308. doi: 10.1177/1352458520910360.

Heinonen T, Castrén E, Luukkaala T. Mäkinen K, Ruutiainen J, Kuusisto H. The retirement rate due to multiple sclerosis has decreased since 1995– A retrospective study in a Finnish central hospital. Mult Scler Relat Dis 2020. Mult Scler Relat Disord. 2020 Jul 4;45:102360. doi: 10.1016/j.msard.2020.102360. Online ahead of print.

Stolt M, Laitinen AM, Ruutiainen J, Leino-Kilpi H. 2020. Research on lower extremity health in patients with multiple sclerosis: a systematic scoping review. J Foot Ankle Res. doi: 10.1186/s13047-020-00423-x. IF:1.598, JUFO:1

Purmonen T, Hakkarainen T, Tervomaa M, Ruutiainen J. Impact of multiple sclerosis phenotypes on burden of disease in Finland. J Med Econ. 2020 Feb;23(2):156-165. doi: 10.1080/13696998.2019.1682004. Epub 2019 Nov 7

Mankinen P, Lundström T, Soini E, Sumelahti ML, Ruutiainen J, Niskala U, Järvinen E. Case assessment modelling of highly active relapsing multiple sclerosis treatments. Adv Ther. 2020 Feb;37(2):800-818. doi: 10.1007/s12325-019-01186-z. Epub 2019 Dec 23. PMID: 31873868

Cortese M, Munger KL, Martínez-Lapiscina EH, Barro , Edan G, Freedman MS,  Hartung HP, Montalbán X, Foley FW, Penner IK, Hemmer B, Fox EJ, Schippling S, Wicklein EM, Kappos L, Kuhle J, Ascherio A, BENEFIT Study Group. Vitamin D, smoking, EBV, and long-term cognitive performance in MS: 11-year follow-up of BENEFIT. Neurology. 2020 May 5;94(18):e1950-e1960. doi: 10.1212/WNL.0000000000009371. Epub 2020 Apr 16.

Kotimaiset julkaisut

Katajisto Mauri, Etäkuntoutus osaksi laitoskuntoutusta mobiilisovelluksen avulla. Best Practice Nordic, MS-tauti, Nro. 1, toukokuu 2020, s. 16-20.

Kilkki M, Merikanto N, Savolainen R, Anttonen M ja Danielsson-Ojala R. Tyks Neurokeskuksen kokemusasiantuntijavastaanoton mallinnus ja arviointi. Turun yliopisto, hoitotieteen laitos. 9.12.2020.

Romberg Anders, Liikuntaharjoittelu MS-taudissa: Vanhat myytit on lopullisesti kumottu. Best Practice Nordic, MS-tauti, Nro. 1, toukokuu 2020, s. 12-15.

Romberg Anders, Kävelykuntoutus MS-taudissa – perinteisin menetelmin vai robottiavusteisesti? Best Practice Nordic, Nro. 2, joulukuu 2020, s. 32-36.

Korpela Tarja, Harju Eeva, Eeva-Maija Saaranto, Seija Salomaa, Kristiina Heikkilä. Voidaanko karpalotuotteilla ehkäistä virtsatieinfektioita? Näyttövinkki 2/2020, Hotus (Hoitotyön tutkimussäätiö)

Harju Eeva, Korpela Tarja, Naukkarinen Heli, Saaranto Eeva-Maija, Salomaa Seija (työryhmä) Hotus-hoitosuositus Aikuisten virtsatieinfektioiden ehkäisy ja omahoito, Hotus, 2020.

Kirjoitukset Neuroliiton Avain-lehteen

Leino Hanna-Maria. Pehmeä rasva on elintärkeää. Avain 2/2020, s. 40

Leino Hanna-Maria. Saako leipää syödä? Avain 3/2020, s. 42

Leino Hanna-Maria. Täyttävää ja näyttävää! Avain 4/2020, s. 42

Romberg Anders. Liikunta parantaa aivojen hermoverkkojen toimintaa MS-potilailla. Tutkimus-osio. Avain 4/2020, s. 34.

Opinnäytetyöt

Vera Leo. Väitöskirja: Effects of vocal music on verbal learning and log-term recovery after stroke. Lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, Helsinki, lokakuu 2020.

Marttila Satu. Kehittämistehtävä. Pysyvyyden tunteen vahvistaminen – Moniammatilliseen laitoskuntoutukseen sovellettavat menetelmät. Psykoterapeuttikoulutusta edeltävät opinnot/ Psykoterapeuttiset valmiudet, TPSYTES19. Turku ammattikorkeakoulu, 11.5.2020.

Kansainvälisiä esitelmiä ja postereita

Hämäläinen P. Cognitive training – a curse or a blessing? 6.2.2020 The MS Podcast by Sanofi Genzyme.

Hämäläinen P. Presentation of a Finnish Initiative. Tilaisuudessa: Nordic Conference on Patient Reported Outcome Measures in Multiple Sclerosis. 17.11.2020, verkkokonferenssi. Järjestäjä: Scleroseforeningen/Danish MS Society.

Romberg A. Other physical training possibilities – therapeutic fitness boxing and therapeutic dancing 25.1.2020, Prague Tilaisuudessa: Rehabilitation in MS, 25.-26.1.2020. Järjestäjä: Dept. of neurology and Center of Clinical Neurosience, First Medical Faculty, Charles University of Prague.

Siivonen P, Warinowski E-L.  How we work in Masku – Speech and language therapy with MS patients. Tilaisuudessa RIMS/SIG Comminucation & Swallowing In-between meeting: Let´s comminicate! 16.1.2020, Masku. Järjestäjä: RIMS/SIG Communication & Swallowing ja Turun yliopisto.

Kotimaisia esitelmiä ja postereita

Hämäläinen P. Kognition merkitys MS-taudissa. Tilaisuudessa: Nurse Advisory Board -kokous. 22.6.2020, Helsinki. Järjestäjä: Novartis Oy.

Hämäläinen P. Miten auttaa kun potilas on uupunut? Tilaisuudessa: The World of MS Patient`s. 24.9.2020, Helsinki / Teams. Järjestäjä: Merck Oy.

Hämäläinen P. Kognitiiviset oireet ja uupumus arjen haasteina. Tilaisuudessa: SPMS – on aika puskea vastaan. Webinaari hoitajille. 2.12.2020, verkkokoulutus. Järjestäjä: Novartis Oy.

Leo V. Adult clinical neuropsychology: Neurocognitive mechanisms and rehabilitation, Multiple Sclerosis, 17.11.2020, Department of Psychology and Speech-Language Pathology, University of Turku.

Leo V. Adult clinical neuropsychology: Neurocognitive mechanisms and rehabilitation, Stroke, 1.12.2020, Department of Psychology and Speech-Language Pathology, University of Turku.

Warinowski E-L. Motoriset puhehäiriöt aikuisneurologisissa sairauksissa. Koulutuspäivä logopedian opiskelijoille 28.1.2020 sekä 9.11.2020. Helsingin yliopisto, Logopedian koulutusohjelma.

Warinowski E-L. ALS ja nielemishäiriöt sekä MS-potilaan puhe- ja nielemisterapia. Koulutuspäivä logopedian opiskelijoille 6.2.2020. Åbo Akademi.

Warinowski, E-L. Dysartrian arviointi. Koulutuspäivä logopedian opiskelijoille 13.2.2020 sekä 23.11.2020. Helsingin yliopisto, Logopedian koulutusohjelma.

Warinowski, E-L. Dysartrian kuntoutus. Koulutuspäivä logopedian opiskelijoille 19.2.2020 sekä 30.11.2020. Helsingin yliopisto, Logopedian koulutusohjelma.

Esitelmiä potilastilaisuuksissa

Ruutiainen J. MS-tauti elämän halki. Tilaisuudessa: Tietoa ja työkaluja MS-tautia sairastavalle. 26.2.2020, Turku. Järjestäjät: Lounais-Suomen neuroyhdistys ja Merck.

Romberg A. Liikunnasta virtaa ja voimia arkeen. Tilaisuudessa: +60 Tietopäivät. 26.9.2020, Turku. Järjestäjä: Neuroliitto ry.

Romberg A. Studio MS: Liikunta on turvallista ja kannattaa – Tarkoituksenmukaisen liikuntaharjoittelun perusteita ja lähtökohtia MS-tautia sairastavalle. 25.08.2020.

Internet-välitteinen live-esitys MS-tautia sairastaville. Järjestäjä: Lääkeyhtiö Roche.

Romberg A. Studio MS: Mitä, kuinka usein, millä teholla? MS-tautia sairastavan liikunnan käytännön toteutuksesta. 02.09.2020. Internet-välitteinen live-esitys MS-tautia sairastaville. Järjestäjä: Lääkeyhtiö Roche.

Viljanen H. Kivunhoito.  Luento Lounais-Suomen neuroyhdistyksen harnes -jäsenille. 3.3.2020, Turku. Järjestäjä: LSNY

Potilasoppaat ja sähköiset julkaisut

Päivi Hämäläinen, Timo Klaavu, Eila Niemi, Hanna Pakarinen, Anders Romberg, Juhani Ruutiainen, EevaMaija Saaranto, Riitta Samstén, Marju Teinikivi, Mari Vilska. MS-tauti – käsikirja vastasairastuneelle. 7. uudistettu painos 2020. ISBN 978-952-7296-29-5. ISBN 978-952-7296-30-1 (pdf).