facebook pixel

Referat på svenska

Neuroförbundets rehabiliteringstjänster

Att bli sjuk förändrar hela det dagliga livet. Rehabilitering kan lindra och förebygga sjukdomens effekter. Neuroförbundet erbjuder anpassnings- och rehabiliteringskurser runt om i Finland och rehabilitering i sluten vård vid Masku neurologiska rehabiliteringscenter. Neuropiste erbjuder individuell öppenvårdsrehabilitering och gruppterapi i Helsingfors och Åbo. Dessutom erbjuder vårt Servicehus Satakieli i Villmanstrand ergoterapi och multidisciplinär terapi individuellt och i grupper.

Rehabiliteringskurser

Det går inte att påverka när eller i vilken livssituation en neurologisk sjukdom bryter ut, men det går däremot att lindra och förebygga symtomen genom rehabilitering. Neuroförbundets rehabiliteringskurser stödjer funktionsförmågan och höjer livskvaliteten.

Neuroförbundet tillhandahåller och utvecklar anpassningskurser i gruppform. Tjänsterna är avsedda för alla med MS eller sällsynta neurologiska sjukdomar och deras närstående. Tjänsterna är främst avsedda för personer som inte har en svår sjukdom och som inte får tillräckliga rehabiliteringstjänster via den offentliga hälsovården.

Masku neurologiska rehabiliteringscenter

Finlands Neuroförbunds Masku neurologiska rehabiliteringscenter är Finlands enda enhet som är specialiserad på rehabilitering och anpassningsträning för enbart neurologiska sjukdomar. I Masku ordnas både individuell rehabilitering och kurser för olika sjukdomsgrupper. Man kan komma varifrån som helst i Finland till rehabiliteringen.

Klienterna har tillgång till mångsidiga och hindersfria lokaler för fysio- och ergoterapi, sim- och terapibassäng samt den multiprofessionella personalens tjänster. Rehabiliteringscentrets största klientgrupp är personer med MS. Rehabiliteringscentret är också ett resurscentrum för sällsynta neurologiska sjukdomar.

Neuropiste

Neuropiste erbjuder individuell öppenvårdsrehabilitering och gruppterapi i Helsingfors och Åbo.

Terapitjänsterna är avsedda för alla. Neuropiste har personal specialiserad på neurologisk rehabilitering och även kunder med gravare handikapp är välkomna. En person under 65 år som har en neurologisk sjukdom och stora svårigheter att klara av och delta i vardagliga aktiviteter kan vid behov ansöka om en betalningsförbindelse från FPA. Även övriga är välkomna till Neuropiste på egen bekostnad eller med läkarremiss.

Servicehus Satakieli

Finlands Neuroförbunds servicehus Satakieli i Villmanstrand tillhandahåller både ergoterapi och flerformsterapi.

Individuell terapi är avsedd för personer med neurologiska sjukdomar eller handikapp eller andra personer med förändrad funktionsförmåga och svårigheter att klara sig i dagligt liv. Målet med ergoterapi är att hitta metoder för att ta hand om sig själv, för hemliv, ärenden, arbete, fritid och vila.

Ergoterapi i grupp är avsedd för personer med neurologiska sjukdomar eller handikapp eller andra personer med betydande svårigheter att klara sig hemma, i den sociala omgivningen eller i arbetslivet. Gruppterapin ska bidra till att bevara och främja arbets- och funktionsförmågan. Vid ergoterapi i grupp är metoderna för ledd verksamhet bl.a. köksaktiviteter, illustrerat uttryck, musik, motion, avkoppling, spel som tränar fingerfärdigheten och olika färdigheter.

Flerformsterapi ordnas för klienter vars fysiska, psykiska, sociala samt kognitiva funktionsförmåga eller funktionella särbehov kan påverkas med flerformsrehabilitering i grupp.