facebook pixel

Kävelykuntoutuksen mahdollisuudet

Saija Järviö

Artikkelin on kirjoittanut kuntoutuskeskuksen ma. kuntoutustoiminnan esimies Saija Järviö.

Kävely on monimuotoinen kokonaisuus lihasten ja nivelten liikkumista, joka vaatii tasapainoa ja aistien yhteistoimintaa. Neurologisten kuntoutujien fysioterapiassa pyritäänkin paneutumaan monipuolisesti tähän tärkeään motoriseen taitoon. Kävelyn harjoittamisen perusajatuksena on lihasvoiman, tasapainon ja koordinaation parantaminen. Sairauden oireet saattavat huomaamatta muuttaa kävelyä ja uudelleen oppimista tarvitaan. Kävelyrobottiharjoittelu, avustettu kävelymattoharjoittelu tai perinteinen terapeutin ohjaama kävelyharjoittelu ovat yhtä tehokkaita keinoja neurologisten kuntoutujien, erityisesti MS-tautia sairastavien henkilöiden, kävelyn harjoittamiseen.

Maskun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa kävelyn ongelmiin paneudutaan heti kuntoutusjakson alussa. Kävelyn parantamisen tavoitteet ja keinot suunnitellaan yhdessä kuntoutujan kanssa. Kuntoutuskeskus tarjoaa monipuoliset välineet ja tilat harjoitteluun. Lievemmissä kävelyn ongelmissa kokeilemme erilaisia nilkka- ja polvitukia optimaalisen askelluksen saavuttamiseksi. Virheasentojen ehkäiseminen sekä parantaa kävelytekniikkaa että estää kuluttavilta rasitusvammoilta. Kävelylihasten aktivoimiseksi voidaan käyttää erilaisia sähköärsytyshoitoja. Esimerkiksi peroneuslihaksia voidaan aktivoida sähköllä kävelyn aikana, jolloin kuntoutuja saa oikea-aikaista harjoitusta normaalissa kävelytilanteessa. Tarvittaessa voimme tehdä EMG-mittaukset kävelyn merkkilihaksiin ja näin seurata terapian tehokkuutta.

Kävelymatto helpottaa oikean kävelytekniikan etsimistä. Terapeutin ohjaus ja peileistä saatava visuaalinen palaute tukevat oppimista. Kinesioteippauksella voidaan auttaa kuntoutujia aktivoimaan ja hahmottamaan lihaksiaan kävelyn aikana. Osalle kuntoutujista nojapuut ovat tarpeen kävelyä harjoitettaessa. Jos tukea tarvitaan enemmän, otetaan käyttöön kävelyvaljaat eli tehdään niin sanottua painokevennettyä kävelyharjoittelua. Harjoittelu kuntoutusjaksolla tähtää kävelyn parantumiseen kotona ja kodin ympäristössä. Apuvälinekokeilut eivät ole vain kuntoutuksen aikaisia elämyksiä, vaan parantunut kävelytaito viedään kotiin arkipäivää parantamaan.