facebook pixel

Julkaisuja 2017

Neuroliiton Maskun neurologinen kuntoutuskeskus on ollut vuonna 2017 mukana alla lueteltujen julkaisujen toteuttamisessa.

Kansainväliset julkaisut

Heikkola L.M., Hämäläinen p., Ruutiainen J.  Cognitive fatigue and language in MS – Quantitative and qualitative analysis of semispontaneous oral narratives. 22nd Annual RIMS Cenference 2017 (abstract) . Multiple Sclerosis Journal 2017; 23; (6) 899-900.

Karhula ME, Salminen AL, Hämäläinen PI, Ruutiainen J, Era P, Tolvanen A. Psychometric evaluation of the Finnish version of the impact on participation and autonomy questionnaire in persons with multiple sclerosis. Scand J Occup Ther. 2017 Jan 3:1-11. doi: 10.1080/11038128.2016.1272630. [Epub ahead of print].

Karhula M, Salminen A-L, Hämäläinen P, Ruutiainen J, Era P, Tolvanen A. Quality of life and symptoms of multiple sclerosis predict participation and autonomy in persons with multiple sclerosis. 22nd Annual RIMS Cenference 2017 (abstract) . Multiple Sclerosis Journal 2017; 23; (6) 910.

Rosti-Otajärvi E, Hämäläinen P, Wiksten A, HakkarainenT, Ruutiainen J. Validity and reliability of the Finnish version of the Multiple Sclerosis Impact Scale-29. Brain and Behavior. 2017; e00075. DOI: 10.1002/brb3.725.

Rosti-Otajärvi E, Hämäläinen P, Wiksten A, HakkarainenT, Ruutiainen J. Validity and reliability of the Fatigue Severity Scale in Finnish multiple sclerosis patients. Brain and Behavior. 2017; e00743. DOI: 10.1002/brb3.743

Kotimaiset julkaisut

Rosti-Otajärvi E, Hämäläinen P. Uupumus MS-taudissa. BestPractice MS-tauti-lehti nro 1, marraskuu 2017, 20-22.

Lilja A. Kuntoutuksesta käytännönläheisesti.  Kirja-arvostelu. Psykologia 52 (5), 2017, 425-426.

Karhula M, Ruutiainen J. Osallistuminen ja autonomia kuntoutuksen päämääriksi. BestPractice MS-tauti-lehti nro 1, marraskuu 2017, 23-25.

Ruutiainen J julkaisussa: Virtsankarkailu (naiset)(online). Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2017 (päivitetty 5.9.2017). Saatavilla Internetissä: www.kaypahoito.fi

Kirjoitukset Neuroliiton Avain-lehteen ja kuntoutuskeskuksen Kunto-lehteen

Haavisto R. Hakemus vaatii tarkkuutta. Avain 1/2017, 19.

Huuskonen A, Hämäläinen P. Kelan kustantamaan kuntoutukseen pääsy on haastavaa, mutta ei mahdotonta. Kunto 2018, 4-5.

Hämäläinen P. Vaikuttavan kuntoutuksen löytäminen tulee jatkossa helpommaksi. Avain 3/2017, 40-41.

Järviö S. Maskusta löytyy koko kirjo uusia peliteknologiaa hyödyntäviä välineitä. Kunto 2018, 9-11.

Ruutiainen J. Lääkettä ei kannata vaihtaa liian äkkiä. Avain 2/2017, 20.

Saaranto E-M. Seksuaalisuuteen liittyviin ongelmiin voi saada monenlaista apua. Avain 1/2017, 20.

Saaranto E-M, Leino H-M, Terinkoski T. 6x Totta vai tarua ravitsemuksesta. Avain –lehden teemaliite Ravitsemus 2017, 18-20.

Siikavirta J. Anna tilaa tunteille – niille vaikeimmillekin.  Pääkirjoitus.  Avain 4/2017, 3.

Siikavirta J. Ge plats för känslorna – även de allra svåraste. Ledare. Avain 4/2017, 65.

Siivonen P. Kysy terveydestä. Avain 6/2017, 22.

Warinowski E-L. Nieleminen helpommaksi. Avain –lehden teemaliite Ravitsemus 2017, 16-17.

Opinnäytetyöt

Pohjola S.  Kehittämistyö: Psykosomaattisesti oireileva asiakas –opas fysioterapeuteille. Tampereen ammattikorkeakoulu. Psykofyysisen fysioterapian täydennyskoulutus. Syyskuu 2017.

Kansainvälisiä esitelmiä ja postereita

Heikkola L.M., Hämäläinen P., Ruutiainen J. Cognitive fatigue and language in MS – A Quantitative look at narratives (poster). IMSCogS, 7.-8.6.2017, Dusseldorf.

Hämäläinen P.,  Aims and approaches of neuropsychological rehabilitation. Teaching Course 4.5.2017  ”What do we know about neuropsychological rehabilitation in MS?” 22. Annual RIMS Conference 4.-6.5.2017, Barcelona

Hämäläinen P.,  Puheenjohtajuudet:  Break-out 1: Empowerment and Social Participation, 5.6.2019  ja  Key note 2 sessio: Cognitive reserve in MS, 6.5.2017.  22. Annual RIMS Conference 4.-6.5.2017, Barcelona

Hämäläinen P., Cognitive Rehabilitation should be offered to each patient with cognitive problems. 6th Annual Meeting IMSCogS 2017 -konferenssi.  The International MS Cognition Society, 7.-8.6.2017, Dusseldorf

Kotimaisia esitelmiä ja postereita

Huilla T., Pyörätuolikoulutus henkilöstölle. Palvelutalo Satakieli, 29.5.2017, Lappeenranta

Hämäläinen P., Miten tukea MS-potilasta kognitiivisten hankaluuksien kanssa selviämisessä?  Tilaisuudessa: MS-potilaan arjen haasteet. Koulutustilaisuus MS-hoitajille. Merck Oy, 7.-8.4.2017, Helsinki

Hämäläinen P., Kognitiiviset oireet ja näkymätön haitta MS-taudissa.  Tilaisuudessa:  Aksoni Helsinki ja palvelutalo Merenpisaran koulutus sosiaalityöntekijöille, 25.4.2017, Helsinki

Järviö S. Peliteknologia ja sen tuomat kuntoutusmahdollisuudet. Tilaisuudessa: Neurologinen kuntoutus. Orton. 16.11.2017, Helsinki

Romberg A., Maskun neurologisen kuntoutuskeskuksen MS-tutkimusprojektin esittely. Tilaisuudessa: MS-tutkimus Suomessa. SNY neuroimmunologia alajaos,  8.6.2017, Biomedicum, Helsinki

Ruutiainen J., MS taudin oireenmukainen lääkehoito. Järjestäjä: Neurologian toimintayksikkö, Hyvinkään sairaala, 19.1.2017, Hyvinkää.

Ruutiainen J., Tutkittua tietoa MS-taudin omahoidosta. Yleisöluento. Suomen MS-hoitajat ry, 28.1.2017, Turku.

Ruutiainen J., MS-taudin vaikutukset yhteiskunnalle. Luento Eduskunnan kansalaisinfo MS-päivänä. Järjestäjät: Neuroliitto, Roche, 31.1.2017, Helsinki

Ruutiainen J., Tutkittua tietoa MS-taudin omahoidosta. Yleisöluento. MeSa/ Helsingin ja Uudenmaan neuroyhdistys ry, 23.2.2017, Helsinki

Ruutiainen J., MS tautiin liittyvät kustannukset yhteiskunnan ja potilaan kannalta. Luento neurologeille. Merck Oy, 8.3.2017, Merck

Ruutiainen J., Aivot, suolisto ja suolimikrobisto. Luento MS-hoitajien tietopäivät. Teva Neuroscience, 29. – 30.9.2017, Tampere

Ruutiainen J., Aivot, suolisto ja suolimikrobisto. Luento. Suomi 100 vuotta Neurokeskus 8 vuotta.  Neurokeskus, Teva Neuroscience, 24.11.2017, Kuopio

Saaranto E-M., Neurologinen potilas ja rakon- sekä suolentoimintahäiriöiden huomiointi. Tilaisuudessa: B.Braun Medical Oy:n koulutusiltapäivä Salon kotisairaanhoidon  työntekijöille. 30.8.2017, Salo

Warinowski E-L. MS-potilaan dysfagia. Tilaisuudessa: Dysfagia Parkinsonin, MS- ja ALS-taudeissa. Suomen Dysfagian kuntoutusyhdistys ry, 28.4.2017, Helsinki

Warinowski E-L. Motoriset puhehäiriöt aikuisneurologisissa sairauksissa – Dysartrian kuntoutus ja niiden ilmenemismuodot  (4 tuntia), luento Turun Yliopiston psykologian ja logopedian laitoksen logopedian opiskelijoille 3.4.2017, Turku.

Warinowski E-L. Dysartrian arviointi   (4 tuntia), luento Turun Yliopiston psykologian ja logopedian laitoksen logopedian opiskelijoille 22.9.2017, Turku.

Warinowski E-L. Dysartrian kuntoutus  (4 tuntia), luento Turun Yliopiston psykologian ja logopedian laitoksen logopedian opiskelijoille 28.11.2017, Turku.

Viljanen H., MS-potilaan kivu.  MS-potilaan arjen haasteet. Merck Oy 7.-8.4.2017, Helsinki

Viljanen H., Kroonisen kivun hoito. Tilaisuudessa: Super, Turun seudun yksityisten ammattiosasto 641 ry:n koulutusristeily, 17.8.2017, Piknik-risteily

Esitelmiä potilastilaisuuksissa

Huuskonen A., Kuntoutukseen hakeutuminen ja ajankohtaisia kuulumisia, Neuro-Porvoo, 10.1.2017, Porvoo

Huuskonen A., Kuntoutuksen ajankohtaisia kuulumisia Harnes kerhoillassa, Helsingin ja Uudenmaan neuroyhdistys, 21.2.2017, Helsinki

Huuskonen A., Keskustelua kuntoutuksesta ja kuntoutukseen hakeutumisesta, Päijät-Hämeen neuroyhdistys, 2.5.2017, Lahti

Hämäläinen P., Ajatus ja mieli koetuksella MS-taudin kanssa, Keski-Suomen neuroyhdistys, 12.1.2017, Jyväskylä

Hämäläinen P., Mieli ja ajatus koetuksella MS-taudin kanssa. Tilaisuudessa: Eväitä MS-potilaan arkeen: kognitio ja sopeutuminen. Sanofi Genzyme, 22.3.2017, Helsinki

Hämäläinen P., Ajatus ja mieli koetuksella MS-taudin kanssa. Länsi-Pohjan neuroyhdistys, 27.3.2017, Kemi

Hämäläinen P., Ajatus ja mieli koetuksella MS-taudin kanssa. Etelä-Karjalan neuroyhdistys, 6.4.2017 Lappeenranta

Leino H-M., MS ja ravinto. Ravitsemuksen merkitys. Tilaisuudessa: MS – Tietopäivä. Avokuntoutus Aksoni, 6.5.2017, Turku

Okker E., Uupumus ja kognitiiviset oireet MS-taudissa, – keinoja jaksamiseen. Tilaisuudessa MS – Tietopäivä. Avokuntoutus Aksoni, 6.5.2017, Turku

Ruutiainen J., MS hoidon saatavuus. Pohjois-Savon neuroyhdistys ry, 11.1.2017, Kuopio

Ruutiainen J., MS hoidon saatavuus. Keski-Suomen neuroyhdistys ry, 12.1.2017, Jyväskylä

Ruutiainen J., Hoidon saatavuus ja kuntoutukseen pääseminen. Etelä-Pohjanmaan neuroyhdistys ry, 16.3.2017, Seinäjoki

Ruutiainen J., Hoidon saatavuus. Satakunnan neuroyhdistys ry, 30.3.2017, Pori

Ruutiainen J., Hoidon saatavuus. You Tube -nauhoitettu luento. Kymenlaakson neuroyhdistys ry, Kotka, 3.4.2017

Ruutiainen J., Ikääntyminen ja etenevä neurologinen sairaus. Yleisöluento. +60 tietopäivä I. Neuroliitto / Avokuntoutus Aksoni, 28.9.2017, Vantaa

Ruutiainen J., MS-taudin hoidon saatavuus. Lounais-Suomen neuroyhdistys ry, 15.11.2017, Turku

Ruutiainen J., Ikääntyminen ja etenevä neurologinen sairaus. Yleisöluento. Hyvän olon päivä. Kanta-Hämeen neuroyhdistys ry, 18.11.2017, Hämeenlinna

Ruutiainen J., Ikääntyminen ja etenevä neurologinen sairaus. Yleisöluento. +60 tietopäivä II. Neuroliitto / Avokuntoutus Aksoni, 28.11.2017, Vantaa