facebook pixel

Julkaisuja 2016

Neuroliiton Maskun neurologinen kuntoutuskeskus on ollut vuonna 2016 mukana alla lueteltujen julkaisujen toteuttamisessa.

Kansainväliset julkaisut

Hämäläinen P, Rosti-Otajärvi E.  Cognitive impairment in MS: rehabilitation approaches. Acta Neurologica Scandinavica 2016; 134 (Suppl. 200): 8-13.

Karhula M, Salminen A-L, Hämäläinen P, Ruutiainen J, Era P, Tolvanen A. Psychometric evaluation oft he Finnish version oft he impact on participation and autonomy quetionnaire in persons with multiple sclerosis. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 2016. http://dx.doi.org/10.1090/11038128.2016.1272630

Kuusisto H, Vahvelainen T, Hämäläinen P, Luukkaala T, Elovaara I. Asymptomatic subjects differ less from their twin siblings with MS than from healty controls in cognitive functioning. A Finnish Twin Cohort study.  Journal of the Neurological Sciences 365 (2016) 50-53.

Rasova K, Freeman J, Martinkova P, Pavlikova M, Cattaneo D, Jonsdottir J, Henze T, Baert I, Van Asch P, Santoyo C, Smedal T, Beiske AG, Stachowiak M, Kovalewski M, Nedeljkovic U, Bakalidou D, Guerreiro JM, Nilsagård Y, Dimitrova EN, Habek M, Armutlu K, Donzé C, Ross E, Ilie AM, Martić A, Romberg A, Feys P. The organisation of physiotherapy for people with multiple sclerosis across Europe: a multicentre questionnaire survey. BMC Health Serv Res. 2016 Oct 6;16(1):552.

Leone C, Severijns D, Doležalová V, Baert I, Dalgas U, Romberg A, Bethoux F, Gebara B, Santoyo Medina C, Maamagi H, Rasova K, Maertens de Noordhout B, Knuts K, Skjerbæk A, Jensen E, Wagner JM, Feys P. Prevalence of walking-related motor fatigue in persons with multiple sclerosis: decline in walking distance induced by the 6-Minute Walk Test. Neurorehabilitation and Neural Repair 2016;30(4):373-83.

Ryösä A M, Romberg A, Ruutiainen J, Hämäläinen P. Multiple Sclerosis Functional Composite as a Measure of the Effects of Heat in Multiple Sclerosis. Middle East J Rehabil Health. 2016; 3(3):e35526.

Kotimaiset julkaisut

Hiekkala S, Hämäläinen P, Pekkonen M. Kirjoittajana teoksessa: Autti-Rämö I, Salminen A-L, Rajavaara M, Ylinen A (toim.) Kuntoutuminen. Laitoskuntoutus osana hyvää kuntoutuskäytäntöä, s. 335-346. Duodecim, 2016. ISBN 978-951-656-464-0.

Huuskonen A. Kuntoutusta kannattaa hakea hylkäyksestä huolimatta uudelleen. Avain 4/2016, 20.

Huuskonen A., Hämäläinen P. Millainen kuntoutusmuoto on minulle mahdollinen ja miten pääsen kuntoutukseen. Kunto 2017, 4-5.

Huuskonen A, Marjamäki S, Toivonen M. Poimi omasi kuntoutustarjottimelta. Avain 6/2016, 16-19.

Hämäläinen P. Kuntoutusta alppimaisemissa. Avain 6/2016, 38-39.

Järviö S., Katajisto M. Peliteknologiasta motivaatiota harjoitteluun. Kunto 2017, 10-12.

Romberg A. Liikkumaan! Porras 4/2016, 4.

Romberg A. Lihastautia sairastavan liikunnan perusteita. Porras 4/2016, 6-7.

Romberg A. Kognitiivis-motorinen häiriövaikutus MS-taudissa. BestPractice Psykiatria / Neurologia Suomessa 2016; Nro 16 (lokakuu 2015):22-24.

Romberg A. Lihastautia sairastavan liikunnan perusteita. Teoksessa: Lihaksista viis, liikkumaan siis. Saarinen J, Kälviäinen S, Liede R (Toim.). Turku: Lihastautiliitto ry 2016:6–9.

Ruutiainen J. Laitoskuntoutus myrskyn silmässä. Pääkirjoitus. Avain 6/2016, 3.

Ruutiainen J. Det stormar kring anstaltsrehabiliteringen. Ledare. Avain 6/2016, 57.

Viljanen H. Kuntoutuksella kipujen kimppuun. Kunto 2017,  16-17.

Kansainvälisiä esitelmiä ja postereita

Hämäläinen P. Cognitive Impairment in MS.  Teva Cognitive Impairment in MS symposium 29.-30.1.2016, Oslo, Norja.

Hämäläinen P. Luennot: 1) Cognitive rehabilitation aims and approaches ja 2) Clinical cases and practical exercises with cognitive rehabilitation platforms. Residential course of rehabilitation in MS. Excemed ja Valens Klinik 6.-7.10.2016,Valens, Sveitsi.

Kilkki M. Developing Adapted Physical Activity for Adults with Neurological Disability -the needs for collaboration and education from the sports clubs perspective (poster). European Congress of Adapted Physical Activity.  Eucapa 2016, 15.-17.6.2016 Olomouc, Tsekki.

Pohjola S, Roivanen J.  Physiotherapists’ goal setting in multiple sclerosis rehabilitation –a descriptive pilot investigation.  SIG on Mobility In-between Meeting ”Recommendations for physical rehabilitation in MS – what and why? (Poster & platform presentation). RIMS SIG on Mobility & Klinik Valens, 9.-11.6.2016 Valens, Sveitsi

Kotimaisia esitelmiä ja postereita

Aho V. ja Dahlberg A.  Kuntouttava hoitotyö. Kuntouttavan hoitotyön tutustumis-/koulutuspäivä terveydenhuollon opiskelijoille, 18.5.2016, Masku

Huuskonen A. Kuntoutuksen ajankohtaisia kuulumisia. Lounais-Suomen Neuroyhdistys. 3.11.2016, Turku.

Hämäläinen P. Miten huomioida neuropsykologiset ongelmat ohjauksessa/kuntoutuksessa? Tilaisuudessa:  Näkymätön ja vaiettu haitta -kognitiiviset ja neuropsykiatriset oireet Parkinson taudissa ja MS-taudissa –koulutus.  Neuroliitto ja Suomen Parkinson-liitto ry, 2.2.2016, Masku, verkkokoulutus.

Hämäläinen P. Kuntoutussuunnitelman ABC vaativassa neurologisessa kuntoutuksessa.  Tilaisuudessa: Koulutusaamupäivä ja Suomen Kuntoutusohjaajien yhdistyksen vuosikokous, 18.3.2016, Masku.

Hämäläinen P.  : ”Ajatukset ja mieli koetuksella – kognitiiviset hankaluudet MS-taudissa”.  Potilasyhdistyksen Hyvän Olon päivä. HUMS ja Novartis Finland Oy, 20.4.2016, Helsinki.

Hämäläinen P. Kognitiiviset oireet ja uupumus MS-taudissa – puheeksi ottaminen ja itsehoidon tukeminen. Verkkoluento neurologian klinikoissa työskenteleville hoitajille. Novartis Finland Oy, 10.5.2016.

Hämäläinen P. Kognitiiviset muutokset MS-taudissa.  TEVAn koulutuspäivät MS-hoitajille 30.9.-1.10.2016. Teva, 1.10.2016, Tampere.

Hämäläinen P. Ajatus ja mieli koetuksella MS-taudin kanssa. Pirkanmaan neuroyhdistys. 20.10.2016, Tampere.

Hämäläinen P. Ajatus ja mieli koetuksella MS-taudin kanssa. Rauman neuroyhdistys. 23.11.2016, Rauma.

Hämäläinen P. Mihin suuntaan kuntoutusta tulisi kehittää? -palveluntuottajan näkökulma. Kuntoutus muutoksessa, 25.11.2016, VSSHP, Turku.

Kilkki M. Alustajana Kuntoutussäätiön Liikunta ja osallisuus-hankkeen yhteistyöfoorumissa. Kuntoutussäätiö, 19.5.2016, Mikkeli.

Kilkki M. Alustajana Kuntoutussäätiön Liikunta ja osallisuus-hankkeen yhteistyöfoorumissa. Kuntoutussäätiö, 27.5.2016, Seinäjoki

Kilkki M. Työpaja: Liikuntaseurat, kunnan liikuntapalvelut ja yhdistykset yhdessä soveltavan liikunnan järjestäjinä. Soveli ry, 30-8-2016, Turku.

Kilkki M. Soveltava liikunta.  Tilaisuudessa: Harrasteliikunnan ohjaaminen seurassa. Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry sekä Soveli ry. 1.10.2016, Kaarina.

Kilkki M. Liikunta ja osallisuus -hankeen yhteistyöseminaarin alustaja. Kuntoutussäätiö. 19.10.2016, Pori.

Okker E. MS-taudin neuropsykologiaa, Kognitio I.  Näkymätön ja vaiettu haitta -kognitiiviset ja neuropsykiatriset oireet Parkinson taudissa ja MS-taudissa –koulutus. Neuroliitto ja Suomen Parkinson-liitto ry, 2.2.2016, Masku, verkkokoulutus.

Okker E. Miten kohtaan kuntoutujan, jolla on neuropsykologisia ongelmia? Tilaisuudessa: Koulutusaamupäivä ja  Suomen Kuntoutusohjaajien yhdistyksen vuosikokous, 18.3.2016, Masku.

Romberg A. MS-tautia sairastavan aktiivinen harjoittelu. Luento lääkäreille ja fysioterapeuteille. Keski-Suomen shp:n fysiatria, 17.3.2016, Jyväskylä.

Romberg A. Näkökulmia mitokondriotautia sairastavien liikuntaan. Tilaisuudessa: Mitokondriotautia sairastavien vertaistapaaminen 8.10. – 9.10.2016. Neuroliiton, Lihastautiliiton & Kuuloliiton yhteisprojekti mitokondriotautia sairastaville. 9.10.2016, Oulu.

Romberg A. Physical exercise in MS. Nordiska MS-rådet, syyskokous, 25.11.2016, Helsinki.

Romberg A. Kouluttaja (4h): Liikuntaharjoittelu etenevien neurologisten sairauksien fysioterapiassa. Lounais-Suomen Fysioterapeuttien alueellinen koulutustilaisuus. Masku, 28.11.2016.

Ruutiainen J. MS-kuntoutus elämänlaadun ja toimintakyvyn tukena. Verkkoluento neurologian klinikoissa työskenteleville hoitajille. Novartis Finland Oy, 10.5.2016.

Ruutiainen J. MS-taudin oireenmukainen hoito. Tilaisuudessa: MS-hoitajapäivän presymposium MS-taudin hoidon tavoitteet –paneeli, Sanofi Genzyme, 24.11.2016, Helsinki.

Saaranto E-M. Neurologisen potilaan virtsarakon- ja suolentoimintahäiriöt ja niiden hoito. Luento TAYS:n neurologisten yksiköiden henkilökunnalle. Coloplast Oy 3.2.2016, Tampere.

Saaranto E-M. Potilasohjaus neurogeenisissa virtsausongelmissa.Luento uroterapian opiskelijoille. Savonia-amk ja LAMK 12.2.2016, Lahti.

Saaranto E-M. MS-tauti ja suolihuuhtelu. Suolihuuhtelufoorumi 6.5.2016.Coloplast Oy, 6.5.2016, Vantaa.

Saaranto E-M. Uroterapeutin ja seksuaalineuvojan työ neurologisessa kuntoutuskeskuksessa. Kuntouttavan hoitotyön tutustumis-/koulutuspäivä terveydenhuollon opiskelijoille, 18.5.2016, Masku.

Torniainen P. Uni ja hyvinvointi. Kuntouttavan hoitotyön tutustumis-/koulutuspäivä terveydenhuollon opiskelijoille, 18.5.2016, Masku.

Viljanen H. Luennot lähihoitajaopiskelijoille 1) Neurologisen potilaan kuntouttava hoitotyö ja 2) Kroonisen kivun hoito. Winnova 11.1.2016, Laitila.

Viljanen H. Neurologista sairautta sairastavan kuntoutujan kohtaaminen.  Kuntouttavan hoitotyön tutustumis-/koulutuspäivä terveydenhuollon opiskelijoille.18.5.2016, Masku.