facebook pixel

Julkaisuja 2014

Neuroliiton kuntoutuskeskus on ollut vuonna 2014 mukana alla lueteltujen julkaisujen toteuttamisessa.

Kansainväliset julkaisut

Baert I, Freeman J, Smedal, T, Dalgas U, Romberg A, Kalron A, Conyers H, Elorriaga I, Gebara B, Gumse J, Heric A, Jensen E, Jones K, Knuts K, Maertens de Noordhout B, Martic A, Normann B, Rasova K, Op ’t Eijnde B, Santoyo Medina C, Truyens V, Wens I,
Feys P. Responsiveness and clinically meaningful improvement, according disability level, of walking measures after rehabilitation in multiple sclerosis: a European multi-center study. Neurorehabilitation and Neural Repair 2014; 28: 621-631.

Feys P, Bibby B, Romberg A, Santoyo C, Gebara B, de Noordhout BM, Knuts K, Bethoux F, Skjerbæk A, Jensen E, Baert I, Vaney C, de Groot V, Dalgas U. Within-day variability on short and long walking tests in persons with multiple sclerosis. Journal of the Neurological Sciences 2014; 338(1-2): 183-187.

Dalgas U, Kjølhede T, Gijbels D, Romberg A, Santoyo C, Maertens de Noordhout B, Knuts K, Feys P. Aerobic intensity and pacing pattern during the six-minute-walk-test in patients with multiple sclerosis. Journal of Rehabilitation Medicine 2014; 46: 59-66.

Hämäläinen P, Rosti-Otajärvi E: Is neuropsychological rehabilitatiton effective in multiple sclerosis? Neurogen. Dis. Manage. (2014) 4(2), 147-154. ISSN 1758-2024.

Řasová K, Martinkova P, Cattaneo D, Jonsdottir J, Henze T, Baert I, Van Asch P, Santoyo C, Smedal T, Małgorzata S, Freeman J, Romberg A, Feys P. Physical therapy in multiple sclerosis differs across Europe: Information regarding an ongoing study. Journal of International Medical Research 2014; 42: 1185-87.

Rosti-Otajärvi EM, Hämäläinen PI: Neuropsychological rehabilitation for multiple sclerosis (review). The Cochrane Collaboration. Reprint. The Cohraine Library 2014, Issue 2.

Rosti-Otajärvi E, Mäntynen A, Koivisto K, Huhtala H, Hämäläinen P: Predictors and impact of the working alliance in the neuropsychological rehabilitation of patients with multiple sclerosis. J Neurol Sci (2014). [http://dx.doi.org/10.1016/j.jns.2013.12.039].

Rosti-Otajärvi E, Ruutiainen J, Huhtala H, Hämäläinen P: Cognitive performance profile in different phenotypes of MS with cognitive complaints. Multiple Sclerosis and Related Disorders (2014) 3, 463–472.

Rosti-Otajärvi E, Ruutiainen J, Huhtala H, Hämäläinen P: Relationship between subjective and objective cognitive performance in multiple sclerosis. Acta Neurol Scand. 2014 Nov;130(5):319-27. doi: 10.1111/ane.12238. Epub 2014 Feb 20.

Kotimaiset julkaisut

Huuskonen A: Voiko yli 65-vuotias saada Kelan kuntoutusta? Avain 4/2014, 20.

Lyly S: Kivun kanssa eläminen voi vaatia pitkän sopeutumisprosessin. Avain 3/2014, 18-19.

Romberg A: Lämpö heikentää MS-tautia sairastavien fyysistä toimintakykyä. BestPractice Psykiatria / Neurologia Suomessa 2014; Nro 5 (helmikuu 2014): 6-8.

Romberg A: Suomen soveltava liikunta sai kehuja. Avain 2014;45(7):48.

Ruutiainen J julkaisussa: MS-tauti (online. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2000 (päivitetty 3.12.2014) Saatavilla Internetissä: www.kaypahoito.fi

Ruutiainen J, Tuhkanen ML: MS-tautia sairastavat hyötyvät aktiivisesta hoidosta ja kuntoutuksesta. Kirjassa Lääkkeet ja työkyky. Julkaisija Lääketeollisuuden tutkimussäätiö. Erweko Oy, 2014

Salminen AL, Hämäläinen P, Karhula M, Kanelisto K, Ruutiainen J: MS-kuntoutujien ryhmämuotoinen moniammatillinen avokuntoutus. Kuntoutusmallien kehittäminen ja arviointi. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 129. Kelan tutkimusosasto 2014.
ISBN 978-951-669-930-4 (nid.), ISBN 978-951-669-931-1 (pdf ), ISSN-L 1238-5050, ISSN 1238-5050 (painettu), ISSN 2323-7724 (verkkojulkaisu).

Vuorinen J: Tablettia käytetään myös toimintaterapiassa. Avain 2/2014, 33.

Kansainvälisiä esitelmiä ja postereita

Huilla T: Dealing with resistance to change in therapists. RIMS SIG Occupation meeting. RIMS, 28.-29.11.2014, Barcelona, Espanja.

Hämäläinen P: The role of working alliance to the outcome of neuropsychological rehabilitation. RIMS Annual Meeting 6.-7.6.2014: Supporting Behaviour Change – Linking Science to Practice, RIMS, Brighton, UK.

Hämäläinen P: Neurophychological rehabilitation for MS – Cochraine review. 6th National Conference for psychologists working in MS. Järjestäjä: Italian MS Society, 23.-24.10.2014, Genoa, Italia.

Kotimaisia esitelmiä ja postereita

Hämäläinen P: Työikäisten muistihäiriöt – Milloin on aika neuropsykologiselle tutkimukselle? Muistisairauksien varhainen tunnistaminen, tutkiminen ja hoidon aloitus -koulutusiltapäivä.
Järjestäjät: Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen Aivoterveys ja muisti työikäisillä –projekti, 19.9.2014, Turku.

Romberg A: MS-potilaan ongelmat sairauden eri vaiheissa – tehoaako kuntoutus? Tampereen lääkäripäivät 2014. Duodecim 21.3.2014, Tampere.

Romberg A: Neurologiset sairaudet ja liikunta. Ensiaskel liikuntaan – teemaseminaari neuroliikkujan rakenteiden kehittämiseksi. Turun Ammattikorkeakoulu, 22.5.2014, Turku.

Ruutiainen J: MS-taudin oireenmukainen hoito. TYKS, neurologian viikkokokous, 14.1.2014, Turku.

Ruutiainen J: Tee hyvä kuntoutussuunnitelma. Tampereen lääkäripäivät 2014: Neurologisen kuntoutuksen tavoitteet kohdalleen. Duodecim 21.3.2014, Tampere.

Ruutiainen J: Vaikeavammaisen MS-potilaan hoito ja kuntoutus – moniammatillinen haaste. Suomen MS-hoitajat ry:n 15-vuotisjuhlaseminaari, 21.11.2014, Helsinki.

Ruutiainen J: Epilepsia ja työkyky. Epilepsiapotilaan ohjauksen kehittäminen –koulutustilaisuus. Järjestäjät: TYKS yleisneurologian vastuualue ja nuortenklinikan lastenneurologian vastuualue yhteistyössä Epilepsialiitto ry:n kanssa, 19.9.2014, Turku.

Saaranto E-M: Potilasohjaus neurogeenisissä virtsausongelmissa. Tilaisuus: Kliinisesti erikoistunut osaaja; uroterapia (30 op) koulutus. Lahden ja Kuopion ammattikorkeakoulut, 23.5.2014, Lahti.

Potilasoppaat ja sähköiset julkaisut

Hallikainen M, Heikkilä M, Hämäläinen P, Leino H-M, Rantakari T, Ruutiainen J, Samsten R, Toivomäki A, Toivonen M, Virtanen E: MS-tauti – käsikirja vastasairastuneelle. Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 36, 4. tarkistettu painos 2014. ISBN 978-952-9797-80-6, ISBN 978-952-9797-81-3 (pdf)