facebook pixel

Palvelutalo Satakieli

Neuroliiton Palvelutalo Satakieli Lappeenrannassa tuottaa sekä toiminta- että monimuototerapiaa.

Yksilöllinen toimintaterapia on tarkoitettu neurologisesti sairastuneille, vammautuneille tai muille henkilöille, joiden toimintakyky on muuttunut ja selviytyminen arkielämässä vaikeutunut. Toimintaterapiassa pyritään löytämään keinoja itsestä huolehtimiseen, kotielämään, asioimiseen, työhön, vapaa-aikaan ja lepoon.

Ryhmätoimintaterapia on tarkoitettu neurologisesti sairastuneille, vammautuneille tai muille henkilöille, joilla on huomattavia vaikeuksia selviytyä kotona, sosiaalisessa ympäristössä tai työelämässä. Ryhmän avulla pyritään työ- ja toimintakyvyn säilyttämiseen ja edistämiseen. Ryhmätoimintaterapiassa ohjatun toiminnan keinoina käytetään mm. keittiötoimintoja, kuvallista ilmaisua, musiikkia, liikuntaa, rentoutumista, kädentaitoja ja erilaisia taitoja harjaannuttavia pelejä.

Monimuototerapiaa järjestetään kuntoutujille, joiden fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen sekä kognitiiviseen toimintakykyyn tai toiminnallisiin erityistarpeisiin on mahdollista vaikuttaa monimuotoisella ryhmäkuntoutuksella.

Lue lisää terapiamuodoista ja niihin hakeutumisesta Satakielen omilla sivuilla.