facebook pixel

Julkaisuja 2018

Neuroliiton Maskun neurologinen kuntoutuskeskus on ollut vuonna 2018 mukana alla lueteltujen julkaisujen toteuttamisessa.

Kansainväliset julkaisut

Dalgas U, Langeskov-Christensen M, Skjerbæk A, Jensen E, Baert I, Romberg A, Santoyo Medina C, Gebara B, Maertens de Noordhout B, Knuts K, Béthoux F, Rasova K, Severijns D, Bibby BM, Kalron A, Norman B, Van Geel F, Wens I, Feys P. Is the impact of fatigue related to walking capacity and perceived ability in persons with multiple sclerosis? A multicenter study. J Neurol Sci. 2018;387:179-186.

Langeskov-Christensen M, Eskildsen S, Stenager E, Boye Jensen H, Hvilsted Nielsen H, Petersen T, Grøndahl Hvid L, Hämäläinen P, Marstrand L, Dalgas U. Aerobic Capacity Is Not Associated with Most Cognitive Domains in Patients with Multiple Sclerosis—A Cross-Sectional Investigation. Journal of Clinical Medisine 2018, 7, 272-287; doi:10.3390/jcm7090272

Martinková P, Freeman J, Drabinová A, Erosheva E, Cattaneo D, Jonsdottir J, Baert I, Smedal T, Romberg A, Feys P, Alves-Guerreiro J, Habek M, Henze T, Medina CS, Beiske A, Van Asch P, Bakalidou D, Salcı Y, Dimitrova EN, Pavlíková M, Řasová K. Physiotherapeutic interventions in multiple sclerosis across Europe: Regions and other factors that matter.Mult Scler Relat Disord. 2018 May;22:59-67. doi: 10.1016/j.msard.2018.03.005.

Leo V., Sihvonen A.J., Linnavalli T., Tervaniemi M., Laine M., Soinila S. & Särkämö T. Sung melody enhances verbal learning and recall after stroke. Annals of the New York Academy of Sciences 2018, 1423 (1), 296-307.

James F. Sumowski, Ralph Benedict, Christian Enzinger, Massimo Filippi, Jeroen J. Geurts, Paivi Hamalainen, Hanneke Hulst, Matilde Inglese, Victoria M. Leavitt, Maria A. Rocca, Eija M. Rosti-Otajarvi and Stephen Rao. Cognition in multiple sclerosis.State of the field and priorities for the future. Neurology. February 06, 2018; 90 (6)

Kotimaiset julkaisut

Hämäläinen P. MS-taudin hoito ja kuntoutus vaativat monialaista osaamista. Pääkirjoitus. Best Practice, MS-tauti. 2018, 4.

Rosti-Otajärvi E, Hämäläinen P. MS-tautia sairastavan kognitiiviseen toimintakykyyn tulisi kiinnittää huomiota jo varhain. BestPractice MS-tauti-lehti nro 3, toukokuu 2018, 12-14.

Liuha S, Hämäläinen P. Kognitiivinen uupumus MS-taudissa. BestPractice MS-tauti-lehti nro 3, toukokuu 2018, 15-17.

Viljanen H. Kivut hallintaan MS-taudissa – kipuhoitajan näkökulma. BestPractise MS-tauti, Mar 2018. https://bestprac.fi/2018/11/26/kivut-hallintaan-ms-taudissa-kipuhoitajan-nakokulma/

Kirjoitukset Neuroliiton Avain-lehteen ja kuntoutuskeskuksen Kunto-lehteen

Huuskonen A. Neulo sukat kuntoutujalle „Tähtisukat“ Avain 6/2018, 37.

Hämäläinen P. Näkymätön haitta: Kognitio. Avain 6/2018, 25.

Hämäläinen P. Lukijalle. Kunto 2019, 2.
Kaisti M. Lääkehoidon aloitus ja valinta perustuu yksilölliseen harkintaan neurologin vastaanotolla. Kysy terveydestä -osio. Avain 2/2018, 20.

Katajisto M. Digitaalinen sovellus kuntoutusjakson tavoitteiden toteutumisen tukena. Kunto 2019, 10-11.

Leino H-M. Ateriat kuntoon ruokakorttien avulla. Vinkki -osio. Avain 1/2018, 44.

Leino H-M. Ruokakortit tuovat ravitsemusterapeutin ohjeet osaksi arkea. Kunto 2019, 14-16.

Ruutiainen J. Työnjako puolisoiden välillä kannattaa miettiä lapsia suunnitellessa. Kysy terveydestä -osio. Avain 1/2018, 20.

Ruutiainen J. Kelan vaativan laitoskuntoutuksen kilpailutukset menivät mönkään. Pääkirjoitus. Avain 6/2018, 3.

Ruutiainen J. FPA:s konkurrensutsättning av krävande anstaltsrehabilitering gick åt skogen. Ledare.
Avain 6/2018, 56.

Ruutiainen J. MS perhe-elämässä. Kysy terveydestä -osio. Avain 6/2018, 20.

Ruutiainen J, Romberg A. Pitkäaikaisen spastisuuden parasta hoito ovat lääkitys ja fysioterapia yhdessä. Kysy terveydestä -osio. Avain 3/2018, 20-21.

Saaranto E-M. Näkymätön haitta: Rakon ja suolen toiminnan häiriöt. Avain 6/2018, 27.

Siikavirta J. Näkymätön haitta: Tunteet. Avain 6/2018, 26.

Toivomäki A, Järviö S. Teknologia tukee kuntoutusta, mutta ei korvaa ihmistä. Pääkirjoitus. Avain 2/2018, 3.

Toivomäki A, Järviö S. Ny teknik stöder rehabiliteringen, men ersätter inte människan. Ledare. Avain 2/2018, 59.

Warinowski E-L. Näkymätön haitta: Puhe & nieleminen. Avain 6/2018, 24.

Viljanen H. Näkymätön haitta: Kipu. Avain 6/2018, 24.

Opinnäytetyöt

Dahlberg A, Kehittämistehtävä: Muistihoitajan osallistuminen muistisairaiden ja heidän läheistensä avomuotoisen, moniammatillisen ryhmäkuntoutuksen toteuttamiseen. Sataedu, Muistihoitajakoulutus verkossa, 2017-2018.

Kansainvälisiä esitelmiä ja postereita

Hämäläinen P. Neuropsychiatric manifestations in MS. Teva Nordic MS Symposium. 26.-27.1.2018
Stockholm, Sweden

Hämäläinen P. Cognitive rehabilitation in MS. MSIF World Conference 2018. 24.-26.10.2018 Rome, Italy.

Hämäläinen P. Neuropsychological rehabilitation – cognitive training and other techigues. RIMS workshop – rehabilitation in progressive MS. 6.12.2018 Copenhagen, Denmark.

R Veldkamp, P Hämäläinen, A Romberg, X Giffroy, P Feys, I Baert. Test-retest reliability of motor and cognitive dual task cost in Multiple Sclerosis during various tasks. Posteri, RIMS 2018.

Kotimaisia esitelmiä ja postereita

Hämäläinen P. MS-potilaan kognitiiviset haasteet MS-hoitajan työssä. Koulutus MS-hoitajille. Neuroscience hoitajasymposium, 2.2.2018 Helsinki.

Hämäläinen P. MS-taudin neuropsykologiaa. Luento Turun yliopiston psykologian laitoksen opiskelijoille. 16.3.2018, Turun yliopisto, Turku.

Hämäläinen P. MS-taudin neuropsykiatriaa. Kognitiiviset päivät. Helsinki 16.3.2018.

Hämäläinen P. Kognitiiviset haasteet neurologisissa sairauksissa. Neuroneuvomon koulutustilaisuus. 10.12.2018 Turku.

Romberg A. MS- ja fyysinen kuntoutus. Neuroscience hoitajasymposium, 2.-3.2.2018 Helsinki.

Romberg A. Kouluttaja (8h): Tuoreita näkökulmia MS-tautia sairastavien fysioterapiaan. Kymenlaakson Fysioterapeuttien alueellinen koulutustilaisuus. Koria, 16.2.2018.

Romberg A. Liikunta ja MS-tauti. Aivoterveys ja elintavat – koulutusiltapäivä. 13.3.2018. Järjestäjä Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri.

Romberg A. Kouluttaja (14h): Mittaaminen ja terapeuttiset lähestymistavat neurologisessa fysioterapiassa: uusia tuulia & vanhan terästystä. Fysikaalinen hoitolaitos NT-kuntoutus Oy; sisäinen koulutustilaisuus. Turku 23. – 24.3.2018

Romberg A. Kouluttaja (8h): Tuoreita näkökulmia MS-tautia sairastavien fysioterapiaan. Kymenlaakson Fysioterapeuttien alueellinen koulutustilaisuus. Koria, 4.5.2018.

Ruutiainen J. PPMS – hoidon seuranta, lääkkeetön hoitoja kuntoutus. Rochen symposiumi MS-hoitajilla 24.3.2018.

Ruutiainen J. MS-potilaan omahoidon ohjaus, neurologin näkökanta. Helsinki 5.5.2018. MS-potilaan lääkehoidon ja omahoidonohjaus 4.-5.5.2018.

Ruutiainen J. Aivojen ja suoliston mikrobiston yhteistyö. Tilaisuudessa: Alzheimer Symposioum, Muistipäivä 6.6.2018. Itä-Suomen yliopisto, Kuopio.

Ruutiainen J. Aivojen ja suoliston mikrobiomin yhteistyö. Oulu 3.10.2018. Luento neurologian klinikalle.

Ruutiainen J. Ravitsemus osana MS-taudin hoitoa, Helsinki 17.11.2018. Farmasian päivät 16.-17.11.2018.

Ruutiainen J. MS ja ruokavalio – katsaus suoliston hyvinvointiin. Helsinki 23.11.2018. MS-hoitajien syysopintopäivät. Järjestäjä: MS-hoitajat ry.

Ruutiainen J. MS-taudin lääkehoidon historiaa. Neurologia 40 vuotta Satakunnan keskussairaalassa. Juhlasymposium. Pori 30.11.2018. Järjestäjä: Satakunnan keskussairaalan neurologian klinikka.

Saaranto E-M. Potilasohjaus neurogeenisissä virtsausongelmissa. Tilaisuudessa: Kliinisesti erikoistuva osaaja -uroterapia 30op. Järjestäjä: LAMK/Savonia/URHOT. 24.5.2018, Lahti.

Warinowski E-L. Motoriset puhehäiriöt aikuisneurologisissa sairauksissa- dysartriatyypit ja niiden ilmenemismuodot (4 h). Luennointi Turun yliopiston logopedian opiskelijoille. 9.4.2018, Turku.

Warinowski E-L. Dysartria. Puheterapiaa -kenelle, millaista, paljonko? VSSHP/TYKS puheterapia, 11.4.2018, Turku.

Warinowski E-L. Dysartrian arviointi (4 h). Luennointi Turun yliopiston logopedian opiskelijoille. 8.10.2018, Turku.

Esitelmiä potilastilaisuuksissa

Huuskonen A. Luento ja keskustelua laitoskuntoutukseen hakeutumisesta. Järjestäjä: Liedon neurologiset vertaiset –ryhmä, 26.2.2018, Lieto.

Hämäläinen P. ”Ottaa päähän, ei näy päälle” -kognitiiviset haasteet. +60 tietopäivä. Riihimäki 1.3.2018. Järjestäjä: Neuroliitto ry.

Romberg A. Liikunta MS-tautia sairastavan toimintakyvyn ylläpitäjänä. Kirkkonummi 18.1.2018.
Järjestäjä: Helsingin ja Uudenmaan Neuroyhdistys / Kirkkonummen neurokerho.

Ruutiainen J. Hoidon saatavuus ja kuntoutukseen pääseminen. Pori 14.4.2018. Tietopäivän luento. Järjestäjä Neuroliitto ry.

Ruutiainen J. Ikääntyminen ja neurologinen sairaus. Tietopäivä yli 60 vuotiaille MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta potevalle. Sastamala 27.11.2018. Järjestäjä: Neuroliitto ry.

Viljanen H. Lääkkeettömät ja lääkkeelliset kivunhoitomenetelmät. 30.5.2018, Turku. Järjestäjä: Lounais-Suomen neuroyhdistys ry.