facebook pixel

Julkaisuja 2011

Neuroliiton kuntoutuskeskus on ollut vuonna 2011 mukana alla lueteltujen julkaisujen toteuttamisessa.

Kansainväliset julkaisut

Feys P, Gijbels D, Romberg A, Santoyo C, Gebara B, Maertens de Noordhout B, Knuts K, Bethoux F, de Groot V, Vaney C, Dalgas U. Effect of time of day on walking capacity and self-reported fatigue in persons with MS: A multi-center trial. Multiple Sclerosis Journal 2011 Oct 3. [Epub ahead of print]

Gijbels D, Dalgas U, Romberg A, de Groot V, Gebara B, Vaney C, Santoyo C, Maamagi H, Rasova K, Maertens de Noordhout B, Knuts K, Bethoux F, Feys P. Which walking capacity tests to use in multiple sclerosis? A RIMS multi-center study providing the basis for a core set. Multiple Sclerosis Journal 2011 Sep 30. [Epub ahead of print]

Himanen L, Portin R, Hämäläinen P, Hurme S, Hiekkanen H, Tenovuo O: Risk factors for reduced survival after traumatic brain injury: a 30-year follow-up study. Brain Injury 2011;25(5):443–52.

Huolman S, Hämäläinen P, Vorobyev V, Ruutiainen J, Parkkola R, Laine T, Hämäläinen H: The effects of rivastigmine on processing speed and brain activation in patients with multiple sclerosis and subjective cognitive fatigue. Multiple Sclerosis 2011, 17:1351–1361.

Hämäläinen P, Ikonen A, Romberg A, Helenius H, Ruutiainen J: The effects of heat stress on cognition in persons with multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal publ. online 13 September 2011

Langdon D, Amato M, Boringa J, Brochet B, Faley F, Fredrikson S, Hämäläinen P, Hartung H, Krupp L, Penner K, Reder A, Benedict R:  Recomendations for a Brief International Cognitive Assessment for Multiple Sclerosis (BICAMS). Multiple Sclerosis Journal 2011, 0(0): 1–8.

Rosti-Otajärvi EM, Hämäläinen PI: Neuropsychological rehabilitation for multiple sclerosis (review). The Cochrane Collaboration. The Cohraine Library 2011, Issue 11.

Virta J, Laatu S, Parkkola R, Oikonen V, Rinne JO, Ruutiainen J. Cerebral acetylcholinesterase activity is not decreased in MS patients with cognitive impairment. Multiple Sclerosis 2011;17: 931–938.

Kotimaiset julkaisut

Hallikainen M. Kelan uusi standardi käyttöön kuntoutuksessa. Avain 1/2011, 44–45.

Hanhiala H-M. Hyödyllisiä linkkejä. Avain 7/2011, 12–13.

Hartikainen S, Herttolin M: Nilkkojen lihasten kuntouttamisesta hyviä tuloksia. Avain 6/2011, 34–35.

Hartikainen S, Herttolin M: Rehabilitering av vristmusklerna ger goda resultat. AvainNyckeln 6/2011, 74–75.

Huuskonen A, Inves A, Kapanen H: VAKE-hanke puoliväliin. Avain 6/2011, 22, 24, 26–27.

Hämäläinen P: Pääkirjoitus: Perustutkimuksen ohella tulee panostaa kuntoutuksen tutkimukseen. Avain 3/2011, 3.

Hämäläinen P: Viktigt med satsningar på rehabiliteringsforskning vid sidan av grundforskningen. AvainNyckeln 3/2011, 65.

Hämäläinen P: Neuropsykologinen kuntoutus on osa MS-taudin hoitoa. Suomen MS-liitto ry, Vuosikirja 2010 / Juhlakirja 2011, 35–36.

Hämäläinen P, Pirttilä T: MS-tauti. Kirjassa Kliininen neuropsykiatria (Juva K, Hublin C, Kalska H, Korkeila J, Sainio M, Tani P, Vataja R toim.) luvussa Neurologisten sairauksien psyykkiset ja käytösoireet. Kustannus Oy Duodecim; Keuruu, 175–182, 2011. ISBN 978-951-656-366-7.

Hämäläinen P.  Kirjoittajana teoksessa: Hyvän kuntoutuskäytännön perusta. Käytännön ja tutkimustiedon analyysistä suorituksiin vaikeavammaisten kuntoutuksen kehittämishankkeessa (Paltamaa J, Karhula M, Suomela-Markkanen T, Autti-Rämö I, toim.). Helsinki: Kela, 2011. ISBN 978-951-669-849-9 (nid), 978-951-669-850-5 (pdf).

Leino H-M: Vastine Olli Postin artikkeliin. IT-lehti 1/2011.

Leino H-M: Ylipaino ja alkoholi terveysuhkina – yhteiskunnan toimia tarvitaan pikaisesti. Raitis.fi, Raittiuden ystävien tiedotuslehti, nro 1/2011.

Niemi E, Ruutiainen J: Harvinaiset sairaudet – pohjoismainen ja eurooppalainen haaste. Suomen MS-liitto ry, Vuosikirja 2010 / Juhlakirja 2011, s. 30-33.

Pirttilä T, Hämäläinen P, Ruutiainen J: Uupumus neurologisissa sairauksissa. Kirjassa Kliininen neuropsykiatria (Juva K, Hyblin C, Kalska H, Korkeila J, Sainio M, Tani P, Vataja R, toim.) luvussa Neuropsykiatrian erikoiskysymyksiä. Kustannus oy Duodecim; Keuruu (Suomi), 261-262, 2011. ISBN 978-951-656-366-7.

Romberg A: Onko MS-tautia sairastavien fyysinen aktiivisuus alentunut? Fysioterapia 2011;58(6): 48–52.

Ruutiainen J: Saavutettiinko kuntoutustavoite? Suomen MS-liitto ry, Vuosikatsaus 2010 /  Juhlakirja 2011, s. 29

Opinnäytetyöt

Aalto S: Fysioterapian Pro Gradu -tutkielma: Sykemittarin vaikutus liikuntamotivaatioon työikäisillä naisilla – satunnaistettu ja kontrolloitu harjoittelututkimus. Terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto. Syksy 2011.

Huuskonen A: Kehittämistyö: Omaohjaajan rooli avokuntoutushankkeessa. Kuntoutuksen koulutusohjelma, ylempi AMK, Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011 (63 sivua).

Kansainvälisiä esitelmiä ja postereita

Benedict R.H.B, Amato M.P, Boringa J, Brochet B,  Foley F, Fredrikson S, Hämäläinen P, Hartung H-P, Krupp L, Penner I-K, Reder A, Langdon D: Poster: Brief International Cognitive Assessment for MS (BICAMS): international standards for validation.  5th Joint triennial congress of the European and Americas committees for treatment and research in multiple sclerosis. 21.10.2011, Amsterdam.

Hankomäki E, Multanen J, Kinnunen E, Hämäläinen P: The progress of cognitive decline in newly diagnosed multiple sclerosis patients. 16th Annual Conference of RIMS (Rehabilitation in Multiple Sclerosis). May 13 – 14, 2011, Turku.

Hartikainen S, Herttolin M, Romberg A, Ruutiainen J: The effects of electrical stimulation and strength training on MS as assessed by electromyographic and walking measurements. 16th Annual Conference of RIMS (Rehabilitation in Multiple Sclerosis). May 13 – 14, 2011, Turku.

Huolman S, Hämäläinen P, Vorobyev V, Ruutiainen J, Parkkola R, Laine T, Hämäläinen H: Rivastigmine may have an effect on processing speed and associated brain activation in MS patients with subjective cognitive fatigue. 16th Annual Conference of RIMS (Rehabilitation in Multiple Sclerosis). May 13 – 14, 2011, Turku.

Huuskonen A,  Ruutiainen J,  Hämäläinen P: Multidiciplinary out patient theme groups: A new approach to rehabilitation for patiens with MS. 16th Annual Conference of RIMS (Rehabilitation in Multiple Sclerosis). May 13 – 14, 2011, Turku.

Hämäläinen P: Neuropsychological interventions in MS – an update. RIMS/2011 Conference: Lifelong perspective: Rehabilitation for MS patients with complex needs. Turku 13.-14.5.2011

Hämäläinen P: Recommendations for Neuropsychological rehabilitation in MS. 16th Annual Conference of RIMS (Rehabilitation in Multiple Sclerosis). May 13 – 14, 2011, Turku.

Hämäläinen P and the ViLiFa study group: cooling vest reduces feelings of fatigue in some patients with MS: preliminary results of a finnish survey. RIMS/2011 Conference: Lifelong perspective: Rehabilitation for MS patients with complex needs.  Turku 13.–14.5.2011

Hämäläinen P: Cognitive disorders in MS. Serono Symposia. 30.9.–1.10.2011, Florence, Italy.

Ikonen A, Romberg A, Ruutiainen J,  Hämäläinen P:  The effects of heat on cognition in patiens with MS. 16th Annual Conference of RIMS (Rehabilitation in Multiple Sclerosis). May 13 – 14, 2011, Turku.

Ingves A, Hämäläinen P, Ruutiainen J. Rehabilitation problem solving form (RPS-form) as a tool in rehabilitation with MS-clients. 16th Annual Conference of RIMS (Rehabilitation in Multiple Sclerosis). May 13 – 14, 2011, Turku.

Playford D, Hämäläinen P: Introduction. RIMS, SIG Pre Workshop 2: Multidisciplinary goal setting. Turku, 12.5.2011.

Romberg A: Goal setting and assessment in neurological rehabilitation. Pre Workshop 1: Assessment of walking mobility and physical activity: Evidence-based recommendations and practical implementation. RIMS Sig Mobility. 12.5.2011, Turku.

Romberg A, Feys P, Gijbels D: Measuring Physical Activity. Pre Workshop 1: Assessment of walking mobility and physical activity: Evidence-based recommendations and practical implementation. RIMS Sig Mobility. 12.5.2011, Turku.

Romberg A: Platform presentation: Heat stress worsens physical functioning in persons with MS.  16th Annual Conference of RIMS (Rehabilitation in Multiple Sclerosis). May 13 – 14, 2011, Turku.

Romberg A: Is physical activity redused or not in MS?  16th Annual Conference of RIMS (Rehabilitation in Multiple Sclerosis). May 13 – 14, 2011, Turku.

Romberg A, Hämäläinen P, Ikonen A, Virtanen A, Ruutiainen J: Poster: Heat stress worsens physical functioning in persons with MS.  16th Annual Conference of RIMS (Rehabilitation in Multiple Sclerosis). May 13 – 14, 2011, Turku.

Saaranto E-M, Salomaa S: CIC is easy but life overall challenging – does anyone consider the wholeness? A case study. RIMS/2011 Pre Satellite: Impact of Bladder Dysfunction in MS. RIMS ja Astra Tech Oy. 12.5.2011 Turku.

Virta J.R, Laatu S, Parkkola R, Oikonen V, Rinne J.O, Ruutiainen J: Cerebral acetylcholinesterase activity is not decreased in MS patients with cognitive impairment. 16th Annual Conference of RIMS (Rehabilitation in Multiple Sclerosis). May 13 – 14, 2011, Turku.

Kotimaisia esitelmiä ja postereita

Huuskonen A: Kuntoutuspolulla – kokemukset GAS -menetelmän käytöstä. Tavoitteellinen kuntoutus – ehjä kuntoutuspolku -koulutus. Kela. 10.5.2011, Helsinki

Hämäläinen P: Neuropsykologinen profiili MS-taudissa. Neuropsykologian alan täydennyskoulutus Neuropsykologiset häiriöt neurologisissa sairauksissa. Tilaisuuden puheenjohtaja ja luennoitsija. Psykologiainstituutti. 7.4.2011, Helsinki.

Hämäläinen P, Rosti-Otajärvi E, Mäntynen A, Lilja A, Okker E: Posteri: Hyötyvätkö MS-tautia sairastavat neuropsykologisesta kuntoutuksesta? Suomen Neuropsykologisen yhdistyksen koulutuspäivä. 28.11.2011, Helsinki.

Okker E: Hereditääriset ataksiat.  Koulutustilaisuus: Harvinaisemmat neurologiset sairaudet: kuriositeetteja vai ydinosaamista? Suomen neuropsykologinen yhdistys. 8.4.2011, Helsinki.

Romberg A: RIMS Multicenter Study part II B: responsiveness of walking capacity test in MS: mittauskoulutus tutkimukseen osallistuville. Helsingin MS-neuvola ja Mnk. 23.9.2011, Helsinki.

Romberg A:  Liikunnan ABC MS-taudissa sekä workshop-työskentelyssä: Fyysinen harjoittelu MS-taudissa: näyttö, erityiskysymykset ja käytännön toteutus. Tilaisuus: MS-asiakkaan hoidon ja fysioterapian nykykäytäntöä –koulutus. Sanfy. 14.10.2011, Helsinki.

Ruutiainen J: Mitä kuuluu MS-kuntoutukseen. RIMS2011 Conference – Suomen MS-liitto: 40 vuotta MS potilaan arjen parhaaksi. RIMS/2011 Conference: Lifelong perspective: Rehabilitation for MS patients with complex needs. Turku 13.-14.5.2011

Ruutiainen J: Kuntoutus.  Neurologipäivät 2011. Suomen neurologinen yhdistys. 3.-4.11.2011, Helsinki.

Saaranto E-M: Potilasohjaus neurogeenisissä virtausongelmissa. Urologisten hoitajien verkostokoulutus. Lahden ammattikorkeakoulu ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä. 15.11.2011, Lahti.

Toivonen S: GAS -käyttäjän kokemukset. Satakunnan ammattikorkeakoulun GAS-koulutus yksityisille palveluntuottajille. 12.12.2011, Turku.

Virtanen E: MS ja elämänkaari. RIMS2011 Conference – Suomen MS-liitto: 40 vuotta MS potilaan arjen parhaaksi. RIMS/2011 Conference: Lifelong perspective: Rehabilitation for MS patients with complex needs. 13.–14.5.2011, Turku.

Potilasoppaat ja sähköiset julkaisut

Hallikainen M, Heikkilä M, Hämäläinen P, Leino H-M, Rantakari T, Ruutiainen J, Samstén R, Toivomäki A, Toivonen M, Virtanen E: MS-tauti – käsikirja vastasairastuneelle. Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 36, 1. painos 2011. ISBN 978-952-9797-53-0 (nid), ISBN 978-952-9797-54-7 (pdf).

Hallikainen M, Heikkilä M, Hämäläinen P, Rantakari T, Ruutiainen J, Samstén R, Toivomäki A, Toivonen M, Virtanen E: Multipel skleros – en handbok för nyligen insjukande. Finlands MS-förbunds publikationsserie nr 37, 1:a upplagan 2011. ISBN 978-952-9797-57-8 (nid), ISBN 978-952-9797-58-5 (pdf).

Leino H-M, Warinowski E-L, Söderlund L: Helposti nieltävä – apua nielemisen vaikeuksiin. Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 8, 3. uudistettu painos. ISBN 978-952-9797-55-4 (nid), ISSN 978-952-9797-56-1 (pdf).