facebook pixel

Tutkimus

Neuroliitossa tehdään vuosittain useita kymmeniä erilaisia tutkimuksia ja selvityksiä. Ne käynnistyvät usein kuntoutustyössä tehdyistä havainnoista.

Tutkimuksessa ajankohtaista

Maskun neurologisen kuntoutuskeskuksen asiantuntijat julkaisivat tai olivat mukana julkaisemassa vuoden 2021 aikana viittä kansainvälistä ja kolmea kotimaista julkaisua. Kuntoutuskeskuksen asiantuntijat kirjoittivat Neuroliiton Avain-lehteen kaksi artikkelia. Vuoden aikana kansainvälisiä esitelmiä ja postereita oli yksi ja kotimaisia 20. Lisäksi opinnäytetöitä tehtiin kaksi ja potilastilaisuuksissa pidettiin kolme esitelmää.