Tutkimus

Neuroliitossa tehdään vuosittain useita kymmeniä erilaisia tutkimuksia ja selvityksiä. Ne käynnistyvät usein asiakastyössä tehdyistä havainnoista.

Tutkimuksessa ajankohtaista

Maskun neurologinen kuntoutuskeskus julkaisi vuoden 2017 aikana viisi kansainvälistä ja neljä kotimaista julkaisua. Kuntoutuskeskuksen asiantuntijat kirjoittivat Neuroliiton Avain-lehteen yhdeksän artikkelia. Vuoden aikana kansainvälisiä esitelmiä ja postereita oli neljä ja kotimaisia esitelmiä ja postereita 19.

Logo