Tutkimus

Neuroliitossa tehdään vuosittain useita kymmeniä erilaisia tutkimuksia ja selvityksiä. Ne käynnistyvät usein asiakastyössä tehdyistä havainnoista.

Tutkimuksessa ajankohtaista

Maskun neurologisen kuntoutuskeskuksen asiantuntijat julkaisivat tai olivat mukana julkaisemassa vuoden 2020 aikana 12 kansainvälistä ja kuutta kotimaista julkaisua. Kuntoutuskeskuksen asiantuntijat kirjoittivat Neuroliiton Avain-lehteen neljä artikkelia. Vuoden aikana kansainvälisiä esitelmiä ja postereita oli neljä ja kotimaisia yhdeksän. Lisäksi opinnäytetöitä tehtiin kaksi ja potilastilaisuuksissa pidettiin viisi esitelmää.