Tutkimus

Neuroliitossa tehdään vuosittain useita kymmeniä erilaisia tutkimuksia ja selvityksiä. Ne käynnistyvät usein asiakastyössä tehdyistä havainnoista.

Tutkimuksessa ajankohtaista

Maskun neurologisen kuntoutuskeskuksen asiantuntijat julkaisivat tai olivat mukana julkaisemassa vuoden 2019 aikana kahdeksaa kansainvälistä ja seitsemää kotimaista julkaisua. Kuntoutuskeskuksen asiantuntijat kirjoittivat Neuroliiton Avain-lehteen kuusi artikkelia. Vuoden aikana kansainvälisiä esitelmiä ja postereita oli kuusi ja kotimaisia esitelmiä ja postereita 16. Lisäksi opinnäytetöitä tehtiin kaksi ja potilastilaisuuksissa pidettiin 12 esitelmää.