facebook pixel

Julkaisuja 2019

Neuroliiton Maskun neurologinen kuntoutuskeskus on ollut vuonna 2019 mukana alla lueteltujen julkaisujen toteuttamisessa.

Kansainväliset julkaisut

Castren E, Heinonen T, Mäkinen K, Hämäläinen P, Kuusisto H. The rate of neuropsychological assessments in multiple sclerosis has increased – A retrospective study in a Finnish central hospital. Acta Neurol Scand, Oct. 2019 DOI: 10.Ull/ane.l3175

Karhula Maarit E., Tolvanen Asko, Hämäläinen Päivi I., Ruutiainen Juhani, Salminen Anna-Liisa, Era Pertti: Predictors of Participation and Autonomy in People With Multiple Sclerosis. The American Journal of Occupational Therapy, Vol. 73, No. 4, 1-9. https://doi.org/10.5014/ajot.2019.030221

Tacchino A, Veldkamp R, Coninx K, Brulmans J, Palmaers S, Hämäläinen P, D´Hooge M, Vanzeir E, Karlon A, Brichetto F, Feys P, Baert I. Cognitive-motor interference in people with Multiple Sclerosis; design, development and testing of CMI-APP for dual task assessment and training.

JMIR Preprints. 09/07/2019 19: 15344, DOI: 10.2196/preprints. 15344 URL: https://preprints.jmir.org/preprint/15344

Renee Veldkamp, Anders Romberg, Päivi Hämäläinen, Xavier Giffroy, Lousin Moumdjian, Carmela Leone, Peter Feys and Ilse Baert: Test-Retest Reliability of Cognitive-Motor Interference Assessments in Walking With Various Task Complexities in Persons With Multiple Sclerosis. Neurorehabilitation and Neural Repair 1–12, 2019.

Leo V., Sihvonen A.J., Linnavalli T, Tervaniemi M, Laine M, Soinila S, Särkämö T. Cognitive and neural mechanisms underlying the mnemonic effect of songs after stroke. NeuroImage: Clinical 24 (2019) https://doi.org/10.1016/j.nicl.2019.101948

Kalron A, Feys P, Dalgas U, Smedal T, Freeman J, Romberg A, Conyers H, Elorriaga I, Gebara B, Merilainen J, Heric-Mansrud A, Jensen E, Jones K, Knuts K, Maertens de Noordhout B, Martic A, Normann B, O Eijnde B, Rasova K, Santoyo Medina C, Baert I. Searching for the ”active ingredients” in physical rehabilitation programs across Europe, necessary to improve mobility in people with multiple sclerosis: A multicenter study. Neurorehabilitation and Neural Repair. 2019;33:260-270.

Purmonen T, Hakkarainen T, Tervomaa M, Ruutiainen J. Impact of multiple sclerosis phenotypes on burden of disease in Finland. J Med Econ. 2019 Oct 16:1. https://doi: 10.1080/13696998.2019.1682004. [Epub ahead of print].

Mankinen P, Lundström T, Soini E, Sumelahti ML, Ruutiainen J, Niskala U, Järvinen E. Cost Assessment Modelling of Treatments for Highly Active Relapsing Multiple Sclerosis. Adv Ther. 2019 Dec 23. https://doi: 10.1007/s12325-019-01186-z. [Epub ahead of print]

Kotimaiset julkaisut

Hämäläinen P. Kognitiivinen toimintakyky puhutti ECTRIMS-kongressissa. Pääkirjoitus. BestPractice nro 5, s. 5. Lokakuu 2019.

Hämäläinen P, Rosti-Otajärvi E. Neurologisiin sairauksiin ja oireyhtymiin liittyvät kognitiiviset oirekuvat: MS-tauti. Teoksessa Kliininen neuropsykologia (toim. Jehkonen M, Saunamäki T, Hokkanen L). Helsinki, Kustannus Oy Duodecim 2019: 260-272.

Rosti-Otajärvi E, Soilu-Hänninen M, Kuusisto H, Ruutiainen J ja Hämäläinen P. MS-tauti ja kognitiivinen toimintakyky. Katsaus, Duodecim 2019;135:1839–44.

Ruutiainen J julkaisussa: MS-tauti. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2019 (viitattu 5.2.2019). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Ruutiainen J. Neurologisesta kuntoutuksesta on pidettävä huolta. Pääkirjoitus. Neurologiset sairaudet -julkaisu (jakelu Helsingin Sanomien liitteenä pääkaupunkiseudulla). Mediaplanet, lokakuu 2019. https://www.kansanterveys.fi/neurologiset/neurologisen-kuntoutuksen-laadusta-on-pidettava-huolta/

Ruutiainen J. Etenevän neurologisen sairauden kuntoutus kannattaa. Pääkirjoitus. Hermolla 4/2019. Liikehäiriösairauksien erikoislehti. Parkinsonliitto ry.

Saaranto E-M. Rakon, suolen ja seksuaalitoimintojen häiriöt MS-taudissa. BestPractice, nro 6, toukokuu 2019, 16-17.

Kirjoitukset Neuroliiton Avain-lehteen

Huilla T. Älykäs arki on mahdollisimman helppoa. Pääkirjoitus. Avain 5/2019, s. 3.

Huilla T. En smart vardag är så enkel som möjligt. Ledare. Avain 5/2019, s. 60.

Hämäläinen P. Tutkimuksen tavoite on parempi elämänlaatu. Pääkirjoitus. Avain 3/2019, s. 3.

Hämäläinen P. Forskningens mål är en bättre livskvalitet. Ledare. Avain 3/2019, s. 56.

Ruutiainen J. Mikä avuksi uupumukseen? Kysy terveydestä –osio. Avain 5/2019, s. 28-29.

Saaranto E-M. Apua virtsankarkailuun. Kysy terveydestä –osio. Avain 4/2019, s. 18-19.

Opinnäytetyöt

Katajisto M. Opinnäytetyö: Etäkuntoutus osana MS-tautia sairastavan laitoskuntoutusta. Tampereen ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto.

Hyvinvointiteknologian tutkinto-ohjelma. Marraskuu 2019. https://www.theseus.fi/handle/10024/265929

Rinne S. Case report: Liike- ja toiminta-analyysi, kliininen päättely ja sasilitaatio avh-kuntoutujan terapian kulmakivinä. Bobath-peruskoulutus 2018-2019, Neurotiimi, Helsinki.

Kansainvälisiä esitelmiä ja postereita

Huilla T. Experience with occupational therapy in people with MS. Tilaisuudessa: Rehabilitation in MS, 24.-27.1.2019. Järjestäjä: Dept. of neurology and Center of Clinical Neurosience, First Medical Faculty, Charles University of Pragua.

Hämäläinen P. Cognitive strategy training – a curse or a blessing. ECTRIMS / RIMS 2019, 11.-14.9.2019, Tukholma.

Langeskov-Christensen M, Hvid L. G, JensenH.B, NielsenH.H, Petersen T, Stenager E, Hämäläinen P, Dalgas U. High-intensity aerobic exercise does not improve cognitive performance in people with multiple sclerosis – a randomised controlled trial. Poster. ECTRIMS 2019, 11.-14.9.2019, Tukholma.

Leo V, Sihvonen A.J., Linnavalli T., Laine M., Tervaniemi T., Soinila S., Särkämö S. The mnemonic effect of songs after stroke and the underlying cognitive and neural mechanisms. The 2019 Biennial Meeting of the Society for Music Perception and Cognition, August 5-7, 2019. New York University, USA.

Romberg A. Symptomatic physiotherapy in ataxia. Tilaisuudessa: Rehabilitation in MS, 24.-27.1.2019. Järjestäjä: Dept. of neurology and Center of Clinical Neurosience, First Medical Faculty, Charles University of Pragua.

Romberg A. Experience with physiotherapy in people with MS. Tilaisuudessa: Rehabilitation in MS, 24.-27.1.2019. Järjestäjä: Dept. of neurology and Center of Clinical Neurosience, First Medical Faculty, Charles University of Pragua.

Kotimaisia esitelmiä ja postereita

Huilla T. Etenevät ja harvinaiset neurologiset sairaudet toimintaterapiassa. Tilaisuudessa: Suomen aikuisneurologiset toimintaterapeutit 20 vuotta Juhlasymposium. 17.5.2019, Turku.

Huilla T. Eksote -koulutuspäivä, jossa luennot: MS-tautia sairastavan arjessa selviytyminen, MS-tautia sairastavan polut kuntoutukseen sekä Käytännön harjoituksia toimintaterapeuteille. Eksote, 6.11.2019 Lappeenranta.

Huilla T. Kokemuksia asiakaskeskeisestä toimintaterapiasta. Tilaisuudessa: Syysopintopäivät 2019. Suomen MS-hoitajat ry, 22.11.2019, Helsinki.

Hämäläinen P. Kognitiiviset haasteet neurologisissa sairauksissa ja työkyky. Neuroneuvomon koulutustilaisuus ammattilaisille, 14.2.2019, Masku.

Hämäläinen P. Kognitiivisten oireiden ja fatiikin merkitys ja mittaaminen MS-taudissa. Sanofi Genzyme Academy IV: kehittyvät menetelmät ja mittarit neurologin apuvälineinä. MS-tauti ja harvinaissairaudet. 8.-9.2.2019, Helsinki.

Hämäläinen P. MS-taudin neuropsykologiaa. Luento psykologian ja logopedian opiskelijoille. Turun yliopisto. 22.3.2019, Turku.

Kilkki M. Fysioterapia etevissä neurologisissa sairauksissa. Tilaisuudessa: Etenevät neurologiset sairaudet, 28.-29.5.2019, Professio, Espoo.

Romberg A. Eksote -koulutuspäivä, jossa luennot: MS – mitä se on?, Tutkimusuutisia sekä Käytännön harjoituksia fysioterapeuteille. Eksote, 6.11.2019 Lappeenranta.

Ruutiainen J. ”Patient-reported outcomes” MS-taudissa: mitä kliinikon on tärkeää tietää? Sanofi Genzyme Academy IV: kehittyvät menetelmät ja mittarit neurologin apuvälineinä. MS-tauti ja harvinaissairaudet. 8.-9.2.2019, Helsinki.

Ruutiainen J. Haasteet MS-taudin hoidossa – Potilasjärjestön näkökulma. IV Kognitiiviset päivät 15.-16.3.2019. Helsinki. Järjestäjä : Merck Oy

Ruutiainen J. MS-taudin kustannukset yhteiskunnalle. Tehdään MS-potilaan elämälle tilaa. 27.9.2019. Järjestäjä : Merck Oy

Ruutiainen J. Miksi oikea-aikainen hoito hyödyttää koko yhteiskuntaa. Tilaisuudessa MS-taudin näkymätön haitta. Pikkuparlamentti, Helsinki 23.10.2019. Järjestäjät: Neuroliitto, Ruotsalainen kansanpuolue, Roche, Sanofi Aventis.

Saaranto E-M. Kuntoutuksen mahdollisuudet neurologisen potilaan rakon ja suolen toimintaongelmien ratkaisemisessa. Valtakunnallisten urologisten hoitajien syyskoulutuspäivät 14.-15.11.2019. Suomen urologiset hoitajat ry, 15.11.2019, Helsinki.

Warinowski E-L. Dysartrian arviointi. Koulutuspäivä logopedian opiskelijoille. 15.3.2019, Helsingin yliopisto, logopedian koulutusohjelma, Helsinki.

Warinowski E-L. Dysartrian kuntoutus. Koulutuspäivä logopedian opiskelijoille. 17.4.2019, Helsingin yliopisto, logopedian koulutusohjelma, Helsinki.

Warinowski E-L. Dysartrian kuntoutus. Koulutuspäivä logopedian opiskelijoille. 3.5.2019, Helsingin yliopisto, logopedian koulutusohjelma, Helsinki.

Esitelmiä potilastilaisuuksissa

Barck T. Mistä saan apua? Katsaus sosiaaliturvaan. Tilaisuudessa: Cadasil –seminaari, 4.-5.10.2019, Neuroliitto ry ja Opintokeskus Sivis, Masku

Hämäläinen P. Ottaa päähän, ei näy päälle – sairauden aiheuttamat kognitiiviset haasteet

ja uupumus (verkkovälitteinen). Tilaisuudessa: Tietopäivä Jyväskylässä. Neuroliitto ry, 11.5.2019.

Hämäläinen P. Kuntoutuksen mahdollisuudet. Tilaisuudessa: Harvinaisten harvinaiset -seminaari, 8.-9.11.2019, Kuntoutumiskeskus Apila, Kangasala. Järjestäjät: Neuroliitto ry, Suomen Ultraharvinaiset ry ja Opintokeskus Sivis.

Hämäläinen P. Kognitiivinen uupumus MS-taudissa. Yleisöluento: Tietoa ja työkaluja MS-tautia sairastaville. 3.12.2019, Helsinki. Järjestäjät: Helsingin ja Uudenmaan neuroyhdistys ja Merck Oy.

Okker E. Teemaluento: Uupumus. 15.5.2019 Kulttuuritalo, Helsinki sekä verkossa. Järjestäjä: Neuroliitto ry.

Romberg A. Liikunnan merkitys, viisi näkökulmaa liikuntaan. Teemaluento neurologista sairautta sairastaville ja läheisille. 7.2.2019, Neuroneuvonta, Neuroliitto ry, Helsinki ja verkkoluento.

Romberg A. Viisi näkökulmaa liikuntaan. Palvelutalo Merenpisara ja Neuropiste Helsinki – Avoimet ovet tilaisuus, 7.5.2019, Helsinki.

Ruutiainen J. MS-tauti. Kytkentä 2019 – nuorille MS-tautia sairastaville suunnattu tapahtuma. 28.-29.9.2019. Järjestäjä Neuroliitto ry.

Ruutiainen J. Ikääntyminen ja neurologinen sairaus. Etäluento tietopäivä yli 60-vuotiaille MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta potevalle. Oulu 24.10.2019. Järjestäjä: Neuroliitto ry.

Saaranto E-M. Neurologinen virtsarakko ja sen hoitomuotoja. Tilaisuudessa Turun alueen verkostoitumis- ja luentoiltapäivä neurologisia sairauksia sairastaville ja muille kiinnostuneille. 7.5.2019, Turku. Järjestäjinä Selkäydinvammaiset Akson ry, TYKS, Wellspect.

Saaranto E-M. Neurologinen suoli ja sen hoitomuotoja. Tilaisuudessa Turun alueen verkostoitumis- ja luentoiltapäivä neurologisia sairauksia sairastaville ja muille kiinnostuneille. 7.5.2019, Turku. Järjestäjinä Selkäydinvammaiset Akson ry, TYKS, Wellspect.

Siikavirta J. Tunteet ja vuorovaikutus parisuhteessa. Luento Lounatuulen yhteisötalossa ja etäkatsomoihin. 11.4.2019, Turku. Järjestäjänä Neuroliitto ry.