facebook pixel

Julkaisuja 2021

Neuroliiton Maskun neurologinen kuntoutuskeskus on ollut vuonna 2021 mukana alla lueteltujen julkaisujen toteuttamisessa.

Kansainväliset julkaisut

Jelka Jansa, Sofie Ferdinand, Meta Milo, Inger G Løyning, Tarja Huilla, Lene Kallmayer, Stephan Ilsbroukx, Núria Fillo, Joke Raats, Jytte Jakobson, Daphne Kos. Performance of Activities of daily living in people with multiple sclerosis. Multiple Sclerosis and Related Disorders (Oct 20. 2021, Article in Press) https://doi.org/10.1016/j.msard.2021.103342.

Hämäläinen P, Leo V, Therman S, Ruutiainen J. Validation of the Brief International Cognitive Assessment for Multiple Sclerosis (BICAMS) into Finnish and evaluation of the applicability of the Multiple Sclerosis Neuropsychological Questionnaire (MSNQ) and Fatigue Scale for Motor and Cognitive Fatigue (FSMC). Brain Behav 2021 May 7; e02087. doi: 10.1002/brb3.2087. Online ahead of print

Karhula M.E, Kanelisto K, Hämäläinen PRuutiainen J, Era P, Häkkinen A, Salminen A-L. Self-reported Reasons for Changes in Performance of Everyday Activities During a 2-Year Multidisciplinary Multiple Sclerosis Rehabilitation.  Int J MS Care (Sept. 14 2021) https://doi.org/10.7224/1537-2073.2020-061

Veldkamp R, Kalron A, Baert I, Hämäläinen P, Tacchino A, D’hooge M, Giffroy X, Van Geel F, Raats J, Coninx K, Van Wijmeersch B, Feys P. Differential effects and discriminative validity of motor and cognitive tasks varying in difficulty on cognitive-motor interference in persons with multiple sclerosis. Mult Scler. 2021 Feb 10:1352458520986960. doi: 10.1177/1352458520986960. Epub 2021 Feb 10. PMID: 33565906.

Kaskikallio A, Karrasch M, Koikkalainen J, Lötjönen J, Rinne J, Tuokkola T, Parkkola R, Grönholm-Nyman P. Effects of White Matter Hyperintensities on Verbal Fluency in Healthy Older Adults and MCI/AD. Frontiers in Aging Neuroscience. 2021. 13. 10.3389/fnagi.2021.614809.

Kotimaiset julkaisut

Päivi Hämäläinen, Emma Smith, Laura Airas: MS-tauti.  Kirjassa Kliininen neuropsykiatria (Juva K, Hublin C, Kalska H, Korkeila J, Sainio M, Tani P, Vataja R, toim.) luvussa Neurologisten sairauksien psyykkiset ja käytösoireet. 2. uudistettu painos. Kustannus oy Duodecim; Keuruu (Suomi), 226-236, 2021. ISBN 978-952-360-075-1.

Hämäläinen P, Ruutiainen J: Uupumus neurologisissa sairauksissa. Kirjassa Kliininen neuropsykiatria (Juva K, Hyblin C, Kalska H, Korkeila J, Sainio M, Tani P, Vataja R, toim.) luvussa Toiminnalliset oireet ja häiriöt, ss.451-453. 2. uudistettu painos. Kustannus oy Duodecim; Keuruu (Suomi), 451-453, 2021. ISBN 978-952-360-075-1.

Kaskikallio Alar, Jern Patrick, Westerlund Minja. HEXACO-PI-R-persoonallisuuskyselyn suomenkielisen version psykometriset ominaisuudet: komponenttirakenne ja reliabiliteetit. / Psychometric qualities of the Finnish HEXACO-PI-R: Component structure and reliabilities. Psykologia, 56(3), 2021.

Kirjoitukset Neuroliiton Avain-lehteen

Hämäläinen P. Lukijalle. Kunto 2022, s. 2

Ruutiainen J. Monikanavarahoituksen purkaminen ei tule kyseeseen. Pääkirjoitus. Avain 6/2021.

Opinnäytetyöt

Kaskikallio Alar  Väitöskirja: The Effect of Vascular Brain Changes on Cognitive Function in Normal Aging, Mild Cognitive Impairment and Alzheimer’s Disease. Åbo Akademi University, syyskuu 2021. https://urn.fi/URN:ISBN: 978-952-12-4078-2

Kilkki Mia Pro gradu: Change in stroke survivors’ functioning between discharge and follow-up and associating factors: a cohort study.  University of Turku Department of Nursing Science, June 2021. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021080642264

Kansainvälisiä esitelmiä ja postereita

Hämäläinen P. Evaluation and management of cognitive and fatigue symptoms in MS. 1.10.2021, webinaari. Järjestäjä: RIMS, SIG on Psychology and Neuropsychology.

Kotimaisia esitelmiä ja postereita

Huuskonen A. Mitä? Missä? Milloin? Miten kuntoutukseen haetaan. Luento Satakunnan ammattikorkeakoulun kuntoutuksen ohjaaja opiskelijoille, 12.3.2021, Teams.

Hämäläinen P. Kognitiiviset haasteet ja uupumus MS-taudissa. Sanofin webinaari neurologeille, 23.3.2021.

Hämäläinen P.  Henkilökuntaluento (Teams): Ikääntyminen, muisti ja muistisairaudet.  Maskun neurologinen kuntoutuskeskus, 5.5.2021.

Hämäläinen P.  Kognitiivisten oireiden ja uupumuksen tunnistaminen MS-taudissa. Novartiksen webinaari neurologeille, 6.5.2021.

Hämäläinen P. Sairastavan ääni kuuluu – MyMS-palvelun uudet työkalut potilaan ja hoitotiimin vuorovaikutuksen tukena.  Novartiksen webinaari MS-hoitajille, 27.5.2021.

Hämäläinen P.  Suomi Areena: Keskustelu aivosairauksien kustannuksista ja työ- ja toimintakyvyn tukemisesta. 13.7.2021, Helsinki. Järjestäjät: Suomi Areena ja MTV3.

Hämäläinen P. Kognitiivisten oireiden tunnistaminen ja itsehoito MS-taudissa. Koulutus OYS:n neurologian klinikalle.  Etäluento 8.9.2021. Järjestäjänä Merck Oy.

Hämäläinen P. Kognitiivisten oireiden ja uupumuksen arviointi ja itsehoito MyMS -palvelun avulla.

Tilaisuudessa: TYKS neurologian poliklinikan kehittäimispäivä.  8.10.2021 Logomo, Turku.  Järjestäjänä Merck Oy.

Hämäläinen P. Erikoispsykologista johtajaksi. Luento neuropsykologian erikoistumiskoulutuksessa. 11.10.2021, etäluento. Järjestäjä Helsingin yliopisto.

Hämäläinen P. Kognitiiviset oireet haastavat työkuntoa. Kognitiivisten haasteiden huomiointi työelämässä -webinaari, 20.10.2021. Järjestäjä Neuroliitto ry.

Hämäläinen P. Arviointimenetelmät hyötykäyttöön – Kuntoutustarpeen tunnistaminen, itsehoito ja vaikuttavuuden arviointi. Tilaisuudessa: KuntoutusForum 2021, 1.-2.12.2021. Etäluento 2.12.2021. Järjestäjä Professio.

Hämäläinen P. Kognitiivisten oireiden ja uupumuksen arviointi ja itsehoito MyMS -palvelun avulla.

Neurologia / Kokkola. 14.12.2021. Järjestäjä Sanofi Oy.

Marttila S. Luennot: 1) Yläraajan toimintavalmiuksien edistäminen, 2) Toiminnoissa vaadittavien taitojen edistäminen, 3) Toiminnallisuuden edistäminen kompensaatiokeinoin – erityisesti myöhäisvaiheessa. Tilaisuudessa: Aivoverenkiertohäiriö -kuntoudu tuloksekkaasti toimintaterapian keinoin. 28.4.2021, etäyhteydellä.  Järjestäjä: Kuntoutus Akatemia.

Marttila S. Luennot: 1) Yläraajan toimintavalmiuksien edistäminen, 2) Toiminnoissa vaadittavien taitojen edistyminen ja 3) Toiminnallisuuden edistyminen kompensaatiokeinoin.  Tilaisuudessa: Aivoverenkiertohäiriö – kuntoututa tuloksekkaasti toimintaterapian keinoin. 17.11.2021, Espoo. Järjestäjä: Professio.

Ruutiainen J. MS-taudin oireenmukainen hoito. Tilaisuudessa: TYKS neurologian poliklinikan kehittämispäivä.  8.10.2021, Logomo, Turku.  Järjestäjänä Merck Oy.

Saaranto E-M. Rakko ja suoli oireet AVH-kuntoutuksessa, uroterapeutin näkökulma. Tilaisuudessa:  AVH-päivät 20.-21.5.2021 verkkokoulutus. Helsinki 21.5.2021. Järjestäjä Aivoliitto.

Warinowski E-L.  Puhe- ja nielemishäiriöt ja puheterapia MS sekä ALS-potilailla. Luennointipäivä logopedian opiskelijoille 29.1.2021. Åbo Akademi, Turku.

Warinowski E-L.  Dysartriat ja niiden ilmenemismuodot. Luennointipäivä Helsingin Yliopiston logopedian opiskelijoille 21.9.2021, Helsinki.

Warinowski E-L. Dysartrian arviointi. Luennointipäivä Helsingin Yliopiston logopedian opiskelijoille 23.9.2021, Helsinki.

Warinowski E-L. Dysartrian kuntoutus. Luennointipäivä Helsingin Yliopiston logopedian opiskelijoille 28.9.2021, Helsinki.

Esitelmiä potilastilaisuuksissa

Hämäläinen P. Neurologinen sairaus ja arki. Tallenne Neuroliiton Kytkentä virtuaalitapahtumassa 24.-26.9.2021.

Hämäläinen P.  Kognitiiviset oireet ja uupumus arjen haasteina. Luento Neuroliiton ensitietopäivässä. 30.10.2021, Kuopio.

Saaranto E-M.  Neurobodi-podcast, Jakso 2. Rakon ja suolen toiminnan ongelmat. Neuropodi-podcast – Neuroliitto Neuroliitto

Potilasoppaat ja sähköiset julkaisut

Kataja Pirjo-Riitta, Teinikivi Marju, Hämäläinen Päivi. Kognitiiviset oireet työelämässä. Opas työssä selviytymisen tueksi.   Neuroliitto ry 2021.   ISBN-978-952-7296-39-4. Kognitiiviset oireet työelämässä -opas 2021 (neuroliitto.fi)