facebook pixel

Hantera dina osynliga symtom, Helsingfors

Tidpunkt: fre 27.9, lör 28.9, fre 22.11, lör 23.11.2024, fredagar kl. 16–19 och lördagar kl. 10–15 + tre webbmöten på vardagar
Plats för kursen: Innovation Home Arabia
Ansökningstiden går ut fre 30.8.2024.

På kursen riktas särskild uppmärksamhet mot osynliga symtom.

Kuvituskuva: Shutterstock

Spelar minnet dig ett spratt, blir saker på hälft? Funderar du på din ork i vardagen? På kursen behandlar vi mångsidigt metoder att klara sig då de osynliga symtomen ställer till med utmaningar i vardagen.

Vi övar oss att stanna upp och lyssna till signaler från vårt sinne och vår kropp. Kursen ger dig ökad medvetenhet om vilka gränser sjukdomen ställer och hur du kan lära dig att leva med dem. Du utgår från dina egna styrkor och personliga egenskaper för att bygga upp hanteringsmetoder som bär dig vidare i vardagen och arbetslivet.

”Vi stannade upp och granskade vårt eget agerande i vardagen samt de bakomliggande tankemodellerna och känslorna. Jag fick mycket kunskap om återhämtning och lärde mig identifiera saker i min vardag som ger mig glädje och styrka. Dem vill jag ge större uppmärksamhet i mitt vardagsliv framöver.”

”Vi hade alla någon form av problem med kognitionen eller med neurologisk utmattning. Jag fick en bättre förståelse för dessa utmaningar.”

Ansök till kurs (på finska) »

Be rehabiliteringsplaneraren om en ansökningsblankett på svenska. Kontaktuppgifter finns nedan.

Kursen är gratis för deltagarna. Kursen anordnas i öppen form, så inkvartering ingår ej.

Kursen är avsedd för personer som har MS eller en sällsynt neurologisk sjukdom, som kan ha så kallade osynliga symtom eller en del fysiska symtom. Den som söker till kursen måste ha förmåga att fungera självständigt, då ingen assisterade personal finns närvarande.

Urvalskriterier för kurserna
 • Sökanden ska vara en person med MS eller en sällsynt neurologisk sjukdom, som behöver stöd till att stärka sitt psykiska välbefinnande.
 • I ansökan ska det tydligt framgå på vilket sätt deltagandet på kursen samt kursens innehåll och mål är till nytta för sökanden.
 • Sökanden ska kunna delta i gruppaktiviteter.
 • Kursens innehåll, kursdagarnas längd och utbildningsmiljön förutsätter att sökanden har en viss nivå av fysisk, mental och social funktionsförmåga.
 • I urvalet beaktas sökandenas ålder, kön, språk, livssituation och funktionsförmåga. Målet är att bilda en grupp som fungerar bra ihop och där var och en kan få kamratstöd.
 • Vi ger företräde till sökande som har insjuknat nyligen samt de som för första gången söker till en av Neuroförbundets kurser som stödjer anpassning.
 • Sökande som har rätt till krävande medicinsk rehabilitering via FPA ges inte företräde i urvalet.

Hinder för kursdeltagande
 • Sökanden har också sökt till någon annan av Neuroförbundets kurser som stödjer anpassning, och urvalsprocessen för den andra kursen pågår ännu.
 • Sökanden har deltagit i en annan kurs hos Neuroförbundet samma år eller föregående år, där samma teman behandlades som på denna kurs.
 • I ansökan anges ingen motivering för varför sökanden har behov av kursen. Om det du behöver är en semester kan Neuroförbundets understödda semestrar vara intressanta för dig. Semestrarna anordnas på finska. Läs mer på neuroliitto.fi/tuetut-lomat.
 • Sökanden har behov av individuell terapi, exempelvis på grund av sjukdomsskov eller en akut familjekris.

Mera information

Annika Ingves, rehabiliteringsplanerare, tel. 0400 231 898, annika.ingves@neuroliitto.fi