facebook pixel

Fysioterapia Helsingin Neuropisteessä

Miksi Neuropiste Helsingissä ei järjestetä Kelan vaativaa yksilö- ja ryhmämuotoista fysioterapiaa tai yksilömuotoista allasterapiaa vuonna 2019?

Kela on kilpailuttanut vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajat.  Uudet sopimukset tulevat voimaan 1.1.2019. Neuropiste Helsinki ei pärjännyt kilpailutuksessa, jossa Kela valitsi palveluntarjoajat yksilö- ja ryhmämuotoisen fysioterapian sekä yksilömuotoisen allasterapian järjestäjiksi. Valinnassa painotettiin hintaa 80 % ja laatua 20 %.

Jatkuvatko muut terapiamuodot Neuropiste Helsingissä Kelan kustantamina myös ensi vuonna?

Kyllä. Neuropiste Helsingillä on vuodelle 2019 sopimus Kelan kanssa yksilöllisestä toimintaterapiasta, neuropsykologisesta kuntoutuksesta sekä ryhmämuotoisesta allasterapiasta.  Ryhmämuotoisesta toimintaterapiasta odotetaan vielä Kelan hankintapäätöstä.

Miten fysioterapiaan ja yksilömuotoiseen allasterapiaan pääsee Neuropisteeseen ensi vuonna?

Helsingin Neuropisteestä saa yksilö- ja ryhmämuotoista fysioterapiaa sekä yksilömuotoista allasterapiaa 1.1.2019 alkaen kunnan tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella tai itse maksaen.

Miten voin saada kunnan maksusitoumuksen fysioterapiaani tai allasterapiaani varten, jos haluan yhä saada kuntoutusta Neuropiste Helsingissä?

Tällä hetkellä Helsingin kaupunki sekä Vantaa ovat antaneet maksusitoumuksia Neuropiste Helsingissä toteutettavaan fysio-, lymfa- ja allasterapiaan. Maksusitoumus on mahdollista saada, jos et ole oikeutettu Kelan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen tai olet 65 vuotta täyttänyt. Esimerkiksi Helsingin kaupungin kuntoutussuunnittelijoilta saa neuvontaa ja ohjausta lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista ja niiden järjestämisestä.

Jos olen saanut Kelan maksusitoumuksen vuonna 2018 fysioterapiaan tai yksilömuotoiseen allasterapiaan, ja minulla on käyntejä käyttämättä, voinko edelleen tulla Neuropiste Helsinkiin?

Fysioterapiaan ja yksilömuotoiseen allasterapiaan voi tulla vuoden 2018 loppuun asti Kelan maksusitoumuksella. Vuonna 2019 Kela edellyttää, että asiakas valitsee kuntoutuksen toteuttajan niiden palveluntarjoajien joukosta, joilla on sopimus Kelan kanssa, vaikka maksusitoumus olisi saatu vuoden 2018 puolella.

Onko mitään tehtävissä sille, että Kelan fysioterapiaa ja yksilömuotoista allasterapiaa kuitenkin saisi myös ensi vuonna Neuropiste Helsingistä?

Kelan päätös koskee vuotta 2019 sekä mahdollisesti optiovuosia 2020–2022.  Neuroliitto aikoo jättää päätöksestä oikaisuvaatimuksen määräajassa sekä jatkaa hankintalain epäkohtien nostamista julkiseen keskusteluun.

Mitä optiovuodet käytännössä tarkoittavat?

Kelalla on mahdollisuus, muttei velvollisuutta, ostaa kyseinen palvelu nyt valituilta palveluntarjoajilta tässä kilpailutuksessa saatujen hintojen mukaisesti myös vuosiksi 2020–2022 ilman uutta kilpailutusta.

Mistä tiedän, mitkä palveluntuottajat on valittu toteuttamaan Kelan vaativaa yksilö- ja ryhmämuotoista fysioterapiaa sekä yksilömuotoista allasterapiaa vuonna 2019?

Kela on tiedottanut sivuillaan ottavansa yhteyttä niihin asiakkaisiin, joiden palveluntuottaja vaihtuu 1.1.2019 sen jälkeen, kun uudet sopimukset on allekirjoitettu ja rekisteröity.