Neuroliiton kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

Neuroliiton kurssit MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta sairastaville

Kurssimme tukevat toimintakykyä ja parantavat elämänlaatua eri elämäntilanteissa. Kurssit on tarkoitettu sinulle, jolla on diagnosoitu MS-tauti tai harvinainen neurologinen sairaus ja myös läheisellesi. Kursseja toteutetaan eri puolilla Suomea. Osa kursseista sisältää yöpymisiä kurssipaikkakunnalla ja osa toteutetaan avomuotoisesti toistuvina tapahtumina, esim. 8 x 1,5 h, jolloin osallistuminen ei vaadi yöpymistä.

Avomuotoiset kurssit ovat maksuttomia. Kursseilla, joissa yövytään, on omavastuu 12 €/hlö/vrk, mutta nekin ovat alle 18-vuotiaalle maksuttomia. Omavastuumaksu sisältää kurssiohjelman, ruokailut ja majoittumisen. Kursseille voit osallistua, jos olet hiljattain sairastunut tai sairastumisestasi on hieman pidempi aika, mutta sairautesi ei ole vaikea-asteinen. Sinulla voi olla vain ns. näkymättömiä oireita (uupumus, kognitiiviset haasteet), tai jo jonkin verran fyysisiä oireista. Käytät ehkä apuvälineenä keppiä tai rollaattoria, mutta pystyt toimimaan itsenäisesti kurssiolosuhteissa. Kursseillamme ei ole avustavaa henkilökuntaa. Otamme mielellämme vastaan kurssitoiveita ja kehitämme toimintaa tarpeitasi vastaavaksi.

Valintakriteerit kursseille
  • Psykososiaalinen tarve kuntoutukselle. Kurssin sisältö ja tavoitteet huomioiden hakijalla on kattava perustelu kurssille hakeutumiselle..
  • Valintaprosessissa huomioidaan ensisijaisesti ensimmäistä kertaa kursseille hakevat. Ensikertalaisuuden lisäksi odotetaan perusteluja hakemiselle.
  • Tavoitteena on löytää hakemusten perusteella mahdollisimman hyvin toimiva ryhmä. Huomioidaan hakijoiden ikä, sukupuoli, kielisyys, samankaltainen elämäntilanne, toimintakyky ja tavoitteet kurssille. Tarkoitus on rakentaa ryhmä, jossa jokainen voi löytää vertaisensa, joten hakuprosessissa huomioidaan ryhmädynamiikka.
  • Hakija pystyy osallistumaan ryhmämuotoiseen toimintaan.
  • Kurssin sisällöt ja kurssipäivän pituus sekä kurssin toimintaympäristö edellyttävät hakijalta tietyn tasoista toimintakykyä (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky). Mikäli kurssilla on erityisvaatimuksia hakijan fyysisen kunnon suhteen, on se mainittu kurssin tietojen yhteydessä.

Esteitä kurssivalinnalle
  • Ryhmäprosessi on kesken jossakin toisella kuntoutuskurssilla. Samantyyppiselle tai samalla teemalla oleville kursseille ei voida valita peräkkäisinä vuosina.
  • Hakijan perusteluissa tulee ilmi ainoastaan tarve lomailuun.
  • Hakemuksessa tulee esille yksilöllinen terapian tarve esim. sairauden pahenemisvaihe tai perheen sisäinen akuutti kriisivaihe.
  • Kurssin teema ei vastaa hakijan tarpeisiin.

Kurssivalinnoista tiedotetaan kirjallisesti viimeistään kymmenen päivää hakuajan päättymisen jälkeen. Kurssille valituille toimitetaan kurssivalinnan jälkeen kutsukirje kurssille. Jos osallistuja peruu valinnan jälkeen tulon ilman pätevää syytä (esim. äkillinen sairastuminen), tai jättää ilmestymättä paikalle, mahdollista omavastuuta ei palauteta.

Tutustu kursseihin netissä »

Katso video – Neuroliiton avomuotoiset sopeutumisvalmennuskurssit

Kenelle kurssit on tarkoitettu? Milloin kurssille kannattaa hakea ja miten se tapahtuu? Missä kursseja järjestetään vuonna 2020? Mitä kursseilla tapahtuu? Neuroliiton kuntoutussuunnittelija Pirkko Hämäläinen vastaa usein kysyttyihin kysymyksiin.

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit MS-tautia sairastaville

Neuroliitolla on MS-tautia sairastaville myös laitosmuotoisia Kelan kursseja.

Laitosmuotoisiin kursseihin voit tutustua Maskun neurologisen kuntoutuskeskuksen omilla sivuilla.
Tutustu Kelan laitosmuotoisiin kursseihin MS-tautia sairastaville »

Moniammatillista yksilökuntoutusta laitoskuntoutuksena

Kurssien lisäksi Neuroliiton Maskun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa järjestetään moniammatillista yksilökuntoutusta. Moniammatillinen yksilökuntoutus sopii kaikille neurologista sairautta sairastaville aikuisille.
Tutustu moniammatilliseen yksilökuntoutukseen kuntoutuskeskuksen sivuilla »