facebook pixel

Mitä mies? – miesten kurssi, Lohja

Ajankohta: ma–pe 20.–24.5.2024
Kurssipaikka: Lohja Spa & Resort
Hae viimeistään pe 26.4.2024.

Kurssi toteutetaan luontopainotteisesti.

Muuttuuko miehisyys sairastuessa? Mikä tekee miehestä miehen? Miten sairaus näkyy arjessa ja miten voit itse vaikuttaa arkesi sujuvuuteen? Sairastuminen vaikuttaa identiteettiin ja herättää kysymyksiä itseen ja tulevaisuuteen liittyen.

Miesten kurssilla keskustellaan miesten kesken ja vietetään yhdessä aikaa luonnossa. Kurssin teemoina ovat miehisyys, tunteet, kehon ja mielen hyvinvointi sekä seksuaalisuus. Kurssilla saat vinkkejä myös muilta samassa elämäntilanteessa olevilta. Osallistuaksesi kurssille, sinun tulisi pystyä suoriutumaan päivittäisissä toiminnoissa itsenäisesti ja liikkumaan luonnossa pienten lepotaukojen avulla vähintään kilometrin.

”Motivaatio itsestä huolehtimiseen kasvoi kurssilla. Luovuttaminen tai periksi antaminen ei tule nyt kyseeseen sairauden edessä, vaan ohjaajat sekä kurssille osallistuneet toivat hyvin esille, kuinka tärkeää on huolehtia levosta, liikunnasta, ravinnosta ja mielenkiinnon säilyttämisestä ja luovuudesta MS-taudin kanssa eläessä. Hyvää tilannekomiikkaa unohtamatta.”

Hae kurssille »

Kurssilla majoitutaan. Kurssin hinta on 20 €/vrk/aikuinen.

Kurssi on tarkoitettu MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta sairastaville miehille, joiden sairaus ei ole vaikea-asteinen.

Valintakriteerit kursseille
  • Psykososiaalinen tarve kuntoutukselle. Kurssin sisältö ja tavoitteet huomioiden hakijalla on kattava perustelu kurssille hakeutumiselle.
  • Valintaprosessissa huomioidaan ensisijaisesti ensimmäistä kertaa kursseille hakevat. Ensikertalaisuuden lisäksi odotetaan perusteluja hakemiselle.
  • Tavoitteena on löytää hakemusten perusteella mahdollisimman hyvin toimiva ryhmä. Huomioidaan hakijoiden ikä, sukupuoli, kielisyys, samankaltainen elämäntilanne, toimintakyky ja tavoitteet kurssille. Tarkoitus on rakentaa ryhmä, jossa jokainen voi löytää vertaisensa, joten hakuprosessissa huomioidaan ryhmädynamiikka.
  • Hakija pystyy osallistumaan ryhmämuotoiseen toimintaan.
  • Kurssin sisällöt ja kurssipäivän pituus sekä kurssin toimintaympäristö edellyttävät hakijalta tietyn tasoista toimintakykyä (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky). Mikäli kurssilla on erityisvaatimuksia hakijan fyysisen kunnon suhteen, on se mainittu kurssin tietojen yhteydessä.

Esteitä kurssivalinnalle
  • Ryhmäprosessi on kesken jossakin toisella kuntoutuskurssilla. Samantyyppiselle tai samalla teemalla oleville kursseille ei voida valita peräkkäisinä vuosina.
  • Hakijan perusteluissa tulee ilmi ainoastaan tarve lomailuun.
  • Hakemuksessa tulee esille yksilöllinen terapian tarve esim. sairauden pahenemisvaihe tai perheen sisäinen akuutti kriisivaihe.
  • Kurssin teema ei vastaa hakijan tarpeisiin.

Lisätietoja

Sami Arola, avokuntoutuspäällikkö, puh. 040 528 4394, sami.arola@neuroliitto.fi