facebook pixel

Parikurssi, Lahti

Ajankohta: ma–pe 12.–16.8.2024
Kurssipaikka: Liikuntakeskus Pajulahti
Hae viimeistään pe 7.6.2024.

Kurssi toteutetaan luontopainotteisesti.

Kuvituskuva: Shutterstock

Kurssilla keskustellaan ja pohditaan sairauden vaikutuksia parisuhteeseen, vahvistetaan parisuhdetta ja kehitetään kommunikaatiotaitoja puolisoiden välillä. Etsimme uusia keinoja selvitä yhdessä sairauden kanssa. Työmenetelminä ovat ryhmätyöskentely, ammatillisesti ohjatut keskustelut sekä kehotietoisuusharjoitteet.

Yhdessä toimiminen on oleellinen osa parikurssia. Jokaisella osallistujalla on mahdollisuus tutustua kumppaniinsa uudella tavalla. Kurssille osallistuminen edellyttää, että sairastava pystyy liikkumaan ja toimimaan päivittäisissä toiminnoissa itsenäisesti.

”Hyödyllisin anti oli keskustelu parisuhdeasioista ja sairauden vaikuttamisesta omaan ja läheisten elämään sekä mahdollisuus kuulla muiden parien kokemuksia koettelemuksista ja onnistumisista.”

Hae kurssille »

Kurssilla majoitutaan. Kurssin hinta on 20 €/vrk/aikuinen.

Kurssi alkaa tulopäivänä yhteisellä aloituksella klo 16. Huoneet ovat käytössä tulopäivänä klo 14 alkaen. Kurssi päättyy päätöspäivänä klo 13 huoneiden luovutukseen.

Kurssi on tarkoitettu pariskunnille, joista toinen sairastaa MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta. Hakijoilla voi olla ns. näkymättömiä oireita tai jonkin verran fyysisiä oireita. Heidän tulee pystyä toimimaan kurssilla itsenäisesti, sillä kursseilla ei ole avustavaa henkilökuntaa.

Valintakriteerit kursseille
 • Hakijalla on MS-tauti tai harvinainen neurologinen sairaus, ja hän tarvitsee tukea henkiseen hyvinvointiinsa.
 • Hakemuksesta käy selkeästi ilmi, miten kurssille osallistuminen ja kurssin sisältö sekä tavoitteet hyödyttävät hakijaa.
 • Hakijan tulee kyetä osallistumaan ryhmämuotoiseen toimintaan.
 • Kurssin sisältö, päivien pituus ja toimintaympäristö edellyttävät hakijalta tiettyä fyysistä, henkistä ja sosiaalista toimintakykyä.
 • Valinnoissa huomioidaan hakijoiden ikä, sukupuoli, kieli, elämäntilanne ja toimintakyky. Tavoitteena on muodostaa mahdollisimman hyvin toimiva ryhmä, jossa jokainen voi löytää vertaistukea.
 • Huomioimme ensisijaisesti hiljattain sairastuneet ja ne, jotka hakevat Neuroliiton sopeutumista tukevalle kurssille ensimmäistä kertaa.
 • Kelan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen oikeutetut eivät ole etusijalla kurssivalinnoissa.

Esteitä kurssivalinnalle
 • Hakija on hakenut jollekin toiselle Neuroliiton sopeutumista tukevalle kurssille, jonka valintaprosessi on vielä kesken.
 • Hakija on osallistunut samana tai edellisenä vuonna Neuroliiton kurssille, jolla on käsitelty samoja teemoja kuin nyt haettavalla kurssilla.
 • Hakemuksesta puuttuvat perustelut kurssin tarpeellisuudesta. Jos sinulla on tarve lomailuun, tutustu Neuroliiton tuettuihin lomiin osoitteessa neuroliitto.fi/tuetut-lomat.
 • Hakijalla on tarve yksilölliselle terapialle esim. sairauden pahenemisvaiheen tai perheen sisäisen akuutin kriisin vuoksi.

Lisätietoja

Sanna Rantanen, kuntoutussuunnittelija, puh. 040 565 6204, sanna.rantanen@neuroliitto.fi