facebook pixel

Tanssista voimaa, Siilinjärvi

Neuroliiton voimavarakurssit

Ajankohta ja kurssipaikka to–su 13.–16.10. ja ma–ke 28.–30.11.2022, Siilinjärvi, Kunnonpaikka

Hakuaika päättynyt.

————————————

Elämäsi tärkein matkakumppani olet sinä itse. Työskentely erilaisia taiteellisia ilmaisumuotoja hyödyntäen voi auttaa sinua tutustumaan itseesi uudella tavalla. Itsetuntemuksen lisääntyminen voi lisätä myös omaa hyvinvointiamme. Tanssi ja työskentely kurssilla herättelee mielikuvitusta, on elämyksellistä ja vahvistaa tässä hetkessä olemisen kokemusta. Kurssille osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta tanssista. Rakennamme kurssin sisällön yhdessä ja ohjaajat kuljettavat sinut liikkeen ja tanssin saloihin! Kurssi tarjoaa myös mahdollisuuden irti ottoon arjesta ja vertaistuelliseen keskusteluun.

Kurssilla on myös mahdollisuus osallistua tieteellis-taiteelliseen tutkimukseen. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella millaisia henkilökohtaisia kokemuksia voi tanssilla olla neurologisen sairauden yhteydessä sekä sen mahdollista vaikutusta toimijuuteen ja identiteettiin. Tutkimuksen sisältönä ovat tanssiminen, kirjeen kirjoittaminen, ryhmäkeskustelu ja digitaalisen tanssiteoksen valmistamiseen osallistuminen.

Tutkimuksessa käsitellään liikkeen ja tanssin keinoin esimerkiksi sairastumiseen liittyviä tunteita ja ajatuksia sekä tunnistetaan meissä jo olevia voimavaroja. Tanssi antaa mahdollisuuden ilmaisuun ja sellaisten asioiden, tunteiden ja kokemusten käsittelyyn, joille ei ole sanoja. Lisätietoja tutkimuksesta ja tutkimukseen osallistumisesta antaa vastuututkija, dosentti ja Tanssitaiteen tohtori Hanna Pohjola (hanna.pohjola@uef.fi). Lisätietoja tutkimuksesta löydät tutkimustiedotteesta.

Kurssi on tarkoitettu MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta sairastaville, joiden sairaus ei ole vaikea-asteinen. Kurssille osallistuminen edellyttää omatoimista liikkumista niin, että osallistuja pystyy liikkumaan lattiatasoon ja nousemaan ylös ilman avustusta.

Valintakriteerit kursseille
  • Psykososiaalinen tarve kuntoutukselle. Kurssin sisältö ja tavoitteet huomioiden hakijalla on kattava perustelu kurssille hakeutumiselle..
  • Valintaprosessissa huomioidaan ensisijaisesti ensimmäistä kertaa kursseille hakevat. Ensikertalaisuuden lisäksi odotetaan perusteluja hakemiselle.
  • Tavoitteena on löytää hakemusten perusteella mahdollisimman hyvin toimiva ryhmä. Huomioidaan hakijoiden ikä, sukupuoli, kielisyys, samankaltainen elämäntilanne, toimintakyky ja tavoitteet kurssille. Tarkoitus on rakentaa ryhmä, jossa jokainen voi löytää vertaisensa, joten hakuprosessissa huomioidaan ryhmädynamiikka.
  • Hakija pystyy osallistumaan ryhmämuotoiseen toimintaan.
  • Kurssin sisällöt ja kurssipäivän pituus sekä kurssin toimintaympäristö edellyttävät hakijalta tietyn tasoista toimintakykyä (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky). Mikäli kurssilla on erityisvaatimuksia hakijan fyysisen kunnon suhteen, on se mainittu kurssin tietojen yhteydessä.

Esteitä kurssivalinnalle
  • Ryhmäprosessi on kesken jossakin toisella kuntoutuskurssilla. Samantyyppiselle tai samalla teemalla oleville kursseille ei voida valita peräkkäisinä vuosina.
  • Hakijan perusteluissa tulee ilmi ainoastaan tarve lomailuun.
  • Hakemuksessa tulee esille yksilöllinen terapian tarve esim. sairauden pahenemisvaihe tai perheen sisäinen akuutti kriisivaihe.
  • Kurssin teema ei vastaa hakijan tarpeisiin.

Kurssilla majoitutaan. Kurssin hinta on 12 €/vrk/aikuinen.

 

Hae kurssille »

Lisätietoja

kuntoutussuunnittelija
Pirkko Hämäläinen
p. 040 823 5685
pirkko.hamalainen@neuroliitto.fi