facebook pixel

Tanssista voimaa, Siilinjärvi

Neuroliiton voimavarakurssit

Ajankohta ja kurssipaikka to–su 2.–5.11. ja pe–su 8.–10.12.2023, Siilinjärvi, Kunnonpaikka

Hakuaika päättyy pe 22.9.2023.

————————————

Elämäsi tärkein matkakumppani olet sinä itse. Työskentely erilaisia taiteellisia ilmaisumuotoja hyödyntäen voi auttaa sinua tutustumaan itseesi uudella tavalla. Itsetuntemuksen lisääntyminen voi lisätä myös omaa hyvinvointiamme. Kurssilla käsitellään liikkeen ja tanssin keinoin esimerkiksi sairastumiseen liittyviä tunteita ja ajatuksia sekä tunnistetaan meissä jo olevia voimavaroja. Tanssi antaa mahdollisuuden ilmaisuun ja sellaisten asioiden, tunteiden ja kokemusten käsittelyyn, joille ei ole sanoja. Tanssi ja työskentely kurssilla herättelee mielikuvitusta, on elämyksellistä ja vahvistaa tässä hetkessä olemisen kokemusta. Kurssi tarjoaa myös mahdollisuuden ohjattuun vertaistuelliseen keskusteluun.

Kurssille osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta tanssista. Rakennamme kurssin sisällön yhdessä ja ohjaajat kuljettavat sinut liikkeen ja tanssin saloihin!

Kurssi on tarkoitettu MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta sairastaville, joiden sairaus ei ole vaikea-asteinen. Kurssille osallistuminen edellyttää omatoimista liikkumista niin, että osallistuja pystyy liikkumaan lattiatasoon ja nousemaan ylös ilman avustusta.

Valintakriteerit kursseille
 • Hakijalla on MS-tauti tai harvinainen neurologinen sairaus, ja hän tarvitsee tukea henkiseen hyvinvointiinsa.
 • Hakemuksesta käy selkeästi ilmi, miten kurssille osallistuminen ja kurssin sisältö sekä tavoitteet hyödyttävät hakijaa.
 • Hakijan tulee kyetä osallistumaan ryhmämuotoiseen toimintaan.
 • Kurssin sisältö, päivien pituus ja toimintaympäristö edellyttävät hakijalta tiettyä fyysistä, henkistä ja sosiaalista toimintakykyä.
 • Valinnoissa huomioidaan hakijoiden ikä, sukupuoli, kieli, elämäntilanne ja toimintakyky. Tavoitteena on muodostaa mahdollisimman hyvin toimiva ryhmä, jossa jokainen voi löytää vertaistukea.
 • Huomioimme ensisijaisesti hiljattain sairastuneet ja ne, jotka hakevat Neuroliiton sopeutumista tukevalle kurssille ensimmäistä kertaa.
 • Kelan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen oikeutetut eivät ole etusijalla kurssivalinnoissa.

Esteitä kurssivalinnalle
 • Hakija on hakenut jollekin toiselle Neuroliiton sopeutumista tukevalle kurssille, jonka valintaprosessi on vielä kesken.
 • Hakija on osallistunut samana tai edellisenä vuonna Neuroliiton kurssille, jolla on käsitelty samoja teemoja kuin nyt haettavalla kurssilla.
 • Hakemuksesta puuttuvat perustelut kurssin tarpeellisuudesta. Jos sinulla on tarve lomailuun, tutustu Neuroliiton tuettuihin lomiin osoitteessa neuroliitto.fi/tuetut-lomat.
 • Hakijalla on tarve yksilölliselle terapialle esim. sairauden pahenemisvaiheen tai perheen sisäisen akuutin kriisin vuoksi.

Kurssilla majoitutaan. Kurssin hinta on 12 €/vrk/aikuinen.

 

Hae kurssille »

Lisätietoja

kuntoutussuunnittelija
Pirkko Hämäläinen
p. 040 823 5685
pirkko.hamalainen@neuroliitto.fi