facebook pixel

Työkyky ja työssä jaksaminen -verkkokurssi

Ajankohta: ke 17.1., 14.2., 6.3., 27.3., 10.4., 8.5. & 18.9.2024, klo 17.30–19.30
Hae viimeistään ke 10.1.2024.

Kurssilla keskitytään työkykyyn.

Miten toimia, kun sairaus haittaa työntekoa? Kurssilla etsitään keinoja työkyvyn tukemiseen esimerkiksi työpaikan järjestelyillä ja itsehoidon keinoin. Pohdimme myös omia voimavaroja suhteessa työssä jaksamiseen.

Voit hakea kurssille, olet sitten opiskelija, työssä oleva tai työhön palaava.

”Kurssin hyödyllisintä antia oli se, miten työtä voidaan keventää pienilläkin muutoksilla, jotta arki olisi helpompaa ja siinä jaksaisi paremmin. Sain rohkeutta puhua sairaudesta työpaikalla. Piristävä ja henkistä hyvinvointia tukeva. Loi uskoa omaan osaamiseen.”

Hae kurssille »

Kurssi on osallistujille maksuton. Tapahtuma järjestetään verkossa Microsoft Teamsin välityksellä, joten tarvitset verkkoyhteydellä varustetun tietokoneen, tabletin tai puhelimen ja mieluusti myös kuulokkeet. Kurssille kannattaa osallistua rauhallisessa ympäristössä.

Kurssi on tarkoitettu MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta sairastaville, joiden sairaus ei ole vaikea-asteinen, ja jotka pystyvät osallistumaan verkossa tapahtuvaan ryhmämuotoiseen työskentelyyn.

Valintakriteerit kursseille
  • Psykososiaalinen tarve kuntoutukselle. Kurssin sisältö ja tavoitteet huomioiden hakijalla on kattava perustelu kurssille hakeutumiselle.
  • Valintaprosessissa huomioidaan ensisijaisesti ensimmäistä kertaa kursseille hakevat. Ensikertalaisuuden lisäksi odotetaan perusteluja hakemiselle.
  • Tavoitteena on löytää hakemusten perusteella mahdollisimman hyvin toimiva ryhmä. Huomioidaan hakijoiden ikä, sukupuoli, kielisyys, samankaltainen elämäntilanne, toimintakyky ja tavoitteet kurssille. Tarkoitus on rakentaa ryhmä, jossa jokainen voi löytää vertaisensa, joten hakuprosessissa huomioidaan ryhmädynamiikka.
  • Hakija pystyy osallistumaan ryhmämuotoiseen toimintaan.
  • Kurssin sisällöt ja kurssipäivän pituus sekä kurssin toimintaympäristö edellyttävät hakijalta tietyn tasoista toimintakykyä (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky). Mikäli kurssilla on erityisvaatimuksia hakijan fyysisen kunnon suhteen, on se mainittu kurssin tietojen yhteydessä.

Esteitä kurssivalinnalle
  • Ryhmäprosessi on kesken jossakin toisella kuntoutuskurssilla. Samantyyppiselle tai samalla teemalla oleville kursseille ei voida valita peräkkäisinä vuosina.
  • Hakijan perusteluissa tulee ilmi ainoastaan tarve lomailuun.
  • Hakemuksessa tulee esille yksilöllinen terapian tarve esim. sairauden pahenemisvaihe tai perheen sisäinen akuutti kriisivaihe.
  • Kurssin teema ei vastaa hakijan tarpeisiin.

Lisätietoja

Sanna Rantanen, kuntoutussuunnittelija, puh. 040 565 6204, sanna.rantanen@neuroliitto.fi