facebook pixel

Uupumus ja toimiva arki, Kauhava

Ajankohta: to–su 12.–15.9.2024 + kolme verkkotapaamista to 3.10., 24.10. & 14.11.2024
Kurssipaikka: Härmän Kylpylä
Hae viimeistään pe 9.8.2024

Kurssilla huomioidaan erityisesti näkymättömiä oireita.

Kuvituskuva: Shutterstock

Askarruttaako oma jaksaminen arjessa? Uupumuksen kanssa voi oppia elämään ja keinoja sen hallitsemiseen on mahdollista löytää. Kurssilla käsitellään monipuolisesti ratkaisuja tilanteisiin, joissa sairaus ja sen aiheuttama uupumus vaikeuttavat arjessa jaksamista. Tärkeintä on oppia kuuntelemaan itseään ja omaa kehoaan. Kurssilla opitaan tunnistamaan omia jaksamisen rajoja sekä löydetään voimavaroja ja vahvuuksia, jotka kantavat eteenpäin sekä työssä että arjessa.

Kurssille osallistuminen edellyttää, että pystyt liikkumaan ja toimimaan päivittäisissä toiminnoissa itsenäisesti.

”Kurssilla heräteltiin miettimään omia toimintatapoja arjessa sekä niiden taustalla vaikuttavia toimintamalleja ja tunteita. Sain paljon lisätietoa palautumisesta ja opin tunnistamaan minulle arjessa voimavaroja ja iloa tuottavia asioita, joita toivottavasti osaan ottaa enenevässä määrin osaksi elämääni.”

Hae kurssille »

Kurssilla majoitutaan. Kurssin hinta on 20 €/vrk/aikuinen.

Kurssi alkaa tulopäivänä yhteisellä aloituksella klo 16. Huoneet ovat käytössä tulopäivänä klo 14 alkaen. Kurssi päättyy päätöspäivänä klo 13 huoneiden luovutukseen.

Kurssi on tarkoitettu MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta sairastaville, joilla voi olla ns. näkymättömiä oireita tai jonkin verran fyysisiä oireita. Hakijan tulee pystyä toimimaan kurssilla itsenäisesti, sillä kursseilla ei ole avustavaa henkilökuntaa.

Valintakriteerit kursseille
 • Hakijalla on MS-tauti tai harvinainen neurologinen sairaus, ja hän tarvitsee tukea henkiseen hyvinvointiinsa.
 • Hakemuksesta käy selkeästi ilmi, miten kurssille osallistuminen ja kurssin sisältö sekä tavoitteet hyödyttävät hakijaa.
 • Hakijan tulee kyetä osallistumaan ryhmämuotoiseen toimintaan.
 • Kurssin sisältö, päivien pituus ja toimintaympäristö edellyttävät hakijalta tiettyä fyysistä, henkistä ja sosiaalista toimintakykyä.
 • Valinnoissa huomioidaan hakijoiden ikä, sukupuoli, kieli, elämäntilanne ja toimintakyky. Tavoitteena on muodostaa mahdollisimman hyvin toimiva ryhmä, jossa jokainen voi löytää vertaistukea.
 • Huomioimme ensisijaisesti hiljattain sairastuneet ja ne, jotka hakevat Neuroliiton sopeutumista tukevalle kurssille ensimmäistä kertaa.
 • Kelan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen oikeutetut eivät ole etusijalla kurssivalinnoissa.

Esteitä kurssivalinnalle
 • Hakija on hakenut jollekin toiselle Neuroliiton sopeutumista tukevalle kurssille, jonka valintaprosessi on vielä kesken.
 • Hakija on osallistunut samana tai edellisenä vuonna Neuroliiton kurssille, jolla on käsitelty samoja teemoja kuin nyt haettavalla kurssilla.
 • Hakemuksesta puuttuvat perustelut kurssin tarpeellisuudesta. Jos sinulla on tarve lomailuun, tutustu Neuroliiton tuettuihin lomiin osoitteessa neuroliitto.fi/tuetut-lomat.
 • Hakijalla on tarve yksilölliselle terapialle esim. sairauden pahenemisvaiheen tai perheen sisäisen akuutin kriisin vuoksi.

Lisätietoja

Annika Ingves, kuntoutussuunnittelija, puh. 0400 231 898, annika.ingves@neuroliitto.fi