facebook pixel

Våga, prova – hitta en ny hobby, Sibbo

Tidpunkt: fre-sö 7–9.6 och fre–sö 23–25.8.2024, fredagar kl. 16–19, lördagar 10–16 och söndagar 10–14
Plats för kursen: Handelsman Café, Värdshuset Box Bed & Breakfast
Ansökningstiden går ut fre 3.5.2024.

Vi lockar fram våra styrkor med hjälp av skapande verkamhet på kursen.

Önskar du att du kunde hitta en ny hobby eller har du avstått från en kär sysselsättning efter att du insjuknat? Nu är det dags att samla mod och delta i den här kursen där du kan testa något nytt och få nya erfarenheter!

Kursen förutsätter att du kan röra dig och fungera i vardagen självständigt. Du kan delta i kursen ensam eller med någon närstående.

”Det bästa var att få testa nya motionsformer, bryta gränserna för vad jag klarar av och att dela erfarenheter med de andra kursdeltagarna.”

 

Ansök till kurs (på finska) »

Be rehabiliteringsplaneraren om en ansökningsblankett på svenska. Kontaktuppgifter finns nedan.

Kursen är gratis för deltagarna.

Kursen är avsedd för personer med MS eller en ovanlig neurologisk sjukdom, vars sjukdom inte har orsakat svår funktionsnedsättning. Kursen arrangeras i samarbete med Förbundet för rörelsestörningssjukdomar och är även öppen för deltagare i deras målgrupp. Förbundet för rörelsestörningssjukdomars klienter söker till kursen via sitt eget förbund.

Urvalskriterier för kurserna
  • Psykosocialt behov av rehabilitering. Den sökande har en tillräcklig motivering för deltagande i kursen med hänsyn till kursens innehåll och mål.
  • Förstagångssökande ges företräde i urvalsprocessen, men även personer som söker för första gången förväntas motivera sitt deltagande.
  • Målet är att sammanställa en grupp som fungerar väl ihop utifrån inkomna ansökningar. Vid valet beaktas de sökandes ålder, kön, språk, livssituation, funktionsförmåga och målsättningar för kursen. Tanken är att skapa en grupp där alla får referensstöd av andra som befinner sig i en liknande situation och därför beaktas även gruppdynamiken i urvalsprocessen.
  • Den sökande ska kunna delta i gruppaktiviteter.
  • Kursinnehållet, längden på kursdagen och kursmiljön ställer vissa krav på deltagarens fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga. Om det finns särskilda krav på deltagarna i fråga om fysisk kondition anges detta i samband med kursinformationen.

Hinder för kursdeltagande
  • Pågående grupprocess i någon annan rehabiliteringskurs. En sökande kan inte väljas till liknande kurser eller kurser med samma tema två år efter varandra.
  • Den sökandes motivering framstår enbart som ett behov av semester.
  • Ansökan tyder på at den sökande har behov av individuell terapi, t.ex. en försämringsfas i sjukdomen eller akut familjekris.
  • Kursens tema motsvarar inte den sökandes behov.

Mera information

Annika Ingves, rehabiliteringsplanerare, tel. 0400 231 898, annika.ingves@neuroliitto.fi