facebook pixel

Julkaisuja 2023

Neuroliiton Maskun neurologinen kuntoutuskeskus on ollut vuonna 2023 mukana alla lueteltujen julkaisujen toteuttamisessa.

Kansainväliset julkaisut

Ahvenjärvi H, Niiranen M, Simula S, Hämäläinen P, Surcel HM, Remes AM, Ryytty M, Krüger J. Fatigue and health-related quality of life depend on the disability status and clinical course in RRMS. Mult Scler Relat Disord. 2023 Sep;77:104861. doi: 10.1016/j.msard.2023.104861. Epub 2023 Jul 4. PMID: 37442075.

Kansainvälisiä esitelmiä ja postereita

Hämäläinen P. Online rehabilitation for cognitive impairments in MS. RIMS, SIG meeting, Hakadal 27.-28.10.2023.

Kotimaisia esitelmiä ja postereita

Huuskonen A. Mitä? Missä? Milloin? Miten kuntoutukseen haetaan. Luento Satakunnan ammattikorkeakoulun kuntoutuksen ohjaaja opiskelijoille, 16.3.2023, Teams.

Huuskonen A. Kuuluuko kuntoutus minullekin? Webinaari kuntoutujille. 12.10.2023. Teams.

Huuskonen A. MS-tautia sairastava moniammatillisen kuntoutuksen viidakossa. MS-hoitajien syysopintopäivät. 17.11.2023. Turku

Hämäläinen P. MS-uupumus ja kognitiiviset haasteet – tunnistaminen, puheeksi ottaminen ja itsehoito. Koulutus neurologeille 21.2.2023. Järjestäjänä Seinäjoen keskussairaala ja Novartis.

Hämäläinen P. MS-taudin uupumuksen ja kognitiivisten oireiden arviointi ja kuntoutus. Luento Kelan kehittämispäivässä 16.3.2023.

Hämäläinen P. MS-taudin hoitopolku. Luento Maskun neurologisen kuntoutuskeskuksen sisäisessä koulutustilaisuudessa 31.5.2023.

Hämäläinen P, Kokkonen U. MS-tautia sairastavan uupumuksen ja kognitiivisten oireiden arviointi ja hallinnan tukeminen MyMS –sovellusta käyttäen. Suomen MS-hoitajat ry:n syysopintopäiviä Turussa 17.11.2023.

Hämäläinen P. MS-taudin uupumus ja kognitio – oireiden puheeksi otto, arviointi ja itsehoito. Neurologinen koulutus neurologeille, Helsinki 7.12.2023. Järjestäjänä HUS, Helsingin yliopisto, Merck ja Argenx.

Romberg A. Etenevät neurologiset sairaudet: vaikuttavuustiedon hyödyntäminen kliinisessä kuntoutuksessa. Fysioterapia ja Toimintaterapia 2023 -koulutuspäivät, Tampere 20.3.2023. Järjestäjänä Suomen Kuntoutuskouluttajat Oy.

Romberg A. Etenevät neurologiset sairaudet: vaikuttavuustiedon hyödyntäminen kliinisessä kuntoutuksessa. Koulutustilaisuus (etäluento) Neuropisteen terapiahenkilöstölle. 29.3.2023. Järjestäjänä Neuropiste Oy, Turku.

Romberg A. GAS-tavoitteet ja etenevät neurologiset sairaudet. Koulutustilaisuus (etäluento) kuntoutuksen ammattilaisille. 25.4.2023. Järjestäjänä Suomen Kuntoutuskouluttajat Oy.

Toivonen S. MS-taudin fysioterapia-käytännön näkökulmia. Neurologinen kuntoutus, Missä mennään? (10op) Järjestäjänä Suomen Fysioterapeutit. Verkko-opinnot.

Toivonen S. Henkilöstöluento: Kohti traumainformoitua työyhteisöä. 15.11.2023. Maskun neurologinen kuntoutuskeskus.

Esitelmiä potilastilaisuuksissa

Huuskonen A. Maskun neurologisen kuntoutuskeskuksen palvelut. Luento Uudenkaupungin parkinson-kerholle 24.1.2023

Huuskonen A. Maskun neurologisen kuntoutuskeskuksen palvelut. Luento Salon harnes-kerholle 20.2.2023

Huuskonen A. Maskun neurologisen kuntoutuskeskuksen palvelut. Luento Lounais-Suomen neuroyhdistyksen harnes-ryhmälle 21.11.2023

Hämäläinen P. Ei-motoriset oireet ja jaksamisen vaaliminen. Luento Dystonia –webinaarissa 6.9.2023.

Romberg A. Uupumusoire ja harvinaissairaudet. Webinaari sairastaville 27.11.2023. Järjestäjinä Neuroliitto ja Invalidiliitto.

Saaranto E-M. Rakon- ja suolentoiminnan häiriöt, verkkoluento. Neuroliiton tilaisuus 26.9.2023.