facebook pixel

Julkaisuja 2022

Neuroliiton Maskun neurologinen kuntoutuskeskus on ollut vuonna 2022 mukana alla lueteltujen julkaisujen toteuttamisessa.

Kotimaiset julkaisut

Hiekkala S, Hämäläinen P, Pekkonen M. Kirjoittajana teoksessa: Autti-Rämö I, Salminen A-L, Rajavaara M, Melkas S (toim.) Kuntoutuminen. Laitoskuntoutus osana hyvää kuntoutuskäytäntöä, s. 418-428. Duodecim, 2022. ISBN 978-952-360-264-9.

Kirjoitukset Neuroliiton Avain-lehteen

Romberg Anders. Liikunnasta iloa ja merkitystä elämään. Pääkirjoitus. Avain 4/2022.

Kotimaisia esitelmiä ja postereita

Huuskonen A. Mitä? Missä? Milloin? Miten kuntoutukseen haetaan. Luento Satakunnan ammattikorkeakoulun kuntoutuksen ohjaaja opiskelijoille, 11.2.2022, Teams.

Huuskonen A. Maskun neurologisen kuntoutuskeskuksen kuntoutustoiminnan esittely. Luento Satakunnan ammattikorkeakoulun kuntoutuksen YAMK opiskelijoille, 24.3.2022, Teams.

Huuskonen A. Maskun neurologisen kuntoutuskeskuksen kuntoutustoiminnan esittely. Luento Oulun ammattikorkeakoulun sosionomi opiskelijoille, 20.4.2022, Teams.

Hämäläinen Päivi. Vaikuttava moniammatillinen kuntoutus. Neuroliiton juhlavuoden webinaari 25.1.2022.

Marttila Satu. Yläraajan toimintavalmiuksien edistäminen, toiminnassa vaadittavien taitojen edistäminen, toiminnallisuuden edistäminen kompensaatiokeinoin – erityisesti AVH:n myöhäisvaiheessa. Aivoverenkiertohäiriö – kuntouta tuloksekkaasti toimintaterapian keinoin. Professio, 27-28.4.2022.

Marttila Satu. Yläraajan toimintavalmiuksien edistäminen, toiminnassa vaadittavien taitojen edistäminen, toiminnallisuuden edistäminen kompensaatiokeinoin – erityisesti AVH:n myöhäisvaiheessa. Aivoverenkiertohäiriö – kuntouta tuloksekkaasti toimintaterapian keinoin. Professio, 22.-23.11.2022.

Romberg Anders. Kuntoutuksen tavoitteellisuus – sanahelinää vai tie tuloksiin? Neuroliiton juhlavuoden webinaari 25.1.2022.

Romberg Anders. Epilepsia ja liikunta. Epilepsialiiton verkkoryhmä/etäluento 7.12.2022.

Ruutiainen Juhani. MS ja työelämä. Luento MS-hoitajille suunnatussa koulutustilaisuudessa Living with MS. Helsinki 22.-23.4.2022. Järjestäjä: Merck Oy.

Ruutiainen Juhani. MS-tauti ja elämänlaatu. Luento MS-hoitajien syysopintopäivän pre-symposiumissa. Helsinki 17.11.2022. Järjestäjä: Novartis.

Toivonen S. Henkilöstöluento: Kipu-I; kivun monimuotoisuus. 6.4.2022, Maskun neurologinen kuntoutuskeskus.

Esitelmiä potilastilaisuuksissa

Lyly-Heikkilä S. Asiantuntijapuheenvuoro kivusta.  Tilaisuudessa: Harvinaisten sairauksien päivän luentotilaisuus 28.2.2022, Turku/webinaari.

Potilasoppaat ja sähköiset julkaisut

Hämäläinen Päivi, Niemi Soile (uudistustyö Hämäläinen Päivi). Uupumus MS-taudissa. Neuroliitto ry 2022. ISBN-978-952-7296-46-2. Uupumus MS-taudissa -opas 2022 (neuroliitto.fi)